Asesu

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r arholiadau i’r Cofrestrfa Academaidd

* Hoffwn bwysleisio bod yr amserlen arholiad yn agored i newid ar fyr rybudd ac felly fe ddylid edrych ar y tudalennau hyn yn rheolaidd am y wybodaeth ddiweddaraf.