Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bwrdd Arholi Allanol

Ysgol

Dyddiad y Bwrdd

Ysgol Busnes Bangor

24 Mehefin 2020

Ysgol y Gyfraith

16 Mehefin 2020

Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

24 Mehefin 2020

Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth

19 Mehefin 2020

Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau
     Cerddoriaeth
     Cyfryngau
     Celfyddyd Gain

 

5 Mehefin 2020
18 Mehefin 2020
19 Mehefin 2020

Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

12 Mehefin 2020

Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig

25 Mehefin 2020

YsgolGwyddorau Naturiol
     Cemeg
     Pob maes pwnc arall

 

12 Mehefin 2020
24 Mehefin 2020

Ysgol Gwyddorau Eigion

12 Mehefin 2020

Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol
     BA Addysg Gynradd
     BA Astudiaethau Plentyndod
     BSc Dylunio Cynnyrch

 

16 Mehefin 2020
17 Mehefin 2020
17 Mehefin 2020

Ysgol Gwyddorau Meddygol

16 Mehefin 2020

Ysgol Seicoleg

19 Mehefin 2020

Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

12 Mehefin 2020

Myfyrwyr GwyddorauIechyd - cysylltwch gyda'r Ysgol Academiadd os gwelwch yn dda..

 

 

Diweddariad diwethaf yr Amserlen: Dydd Llun 4 Mai 2020 10:01
Hoffwn bwysleisio bod yr amserlen arholiad yn agored i newid ar fyr rybudd ac felly fe ddylid edrych ar y tudalennau hyn yn rheolaidd am y wybodaeth ddiweddaraf.