Aelodau Cysylltiol o Gwmni Amazon

Mae ‘Amazon.co.uk’ yn un o brif siopau Rhyngrwyd y DU, sy’n cynnig bargeinion ar lyfrau, cerddoriaeth, DVDau a meddalwedd. Erbyn hyn, mae ‘Alumni Bangor’, sef cymdeithas cynfyfyrwyr y Brifysgol, yn aelod o Amazon Associates, ac yn derbyn comisiwn bach gan Amazon am bob eitem a werthir trwy’r cyswllt hwn ar ein gwefan. Nid ydych yn talu dim mwy am
eitemau a brynwch trwy’r dull hwn. Rhoddir yr holl gomisiwn i’r Gronfa Bangor.

Rhowch nodyn tudalen ar y dudalen hon, fel y byddwch bob amser yn cynorthwyo cymuned y Brifysgol pan brynwch eitemau ar-lein!

Diolch am eich cefnogaeth.

Mae Prifysgol Bangor yn cymryd rhan yn Rhaglen Ewrop Amazon S.à.r.l Associates, rhaglen dadogi hysbysebu a gynlluniwyd i ddarparu modd i safleoedd ennill ffioedd hysbysebu drwy hysbysebu a chysylltu i Amazon.co.uk