Amdanom ni ...

Mae adran Gwasanaethau Masnachol y Brifysgol yn gyfrifol am reoli adrannau cynadleddau, digwyddiadau, arlwyo a llety masnachol.

Rydym wedi ymrwymo i roi gwasanaeth gwych i gwsmeriaid ac i gynnal a datblygu partneriaethau cryf â chwsmeriaid mewnol ac allanol, gan fynd ati’n unswydd i gael adborth gan gwsmeriaid, i gysylltu â hwy ac i fonitro perfformiad.

Mae eich ymatebion a’ch sylwadau yn bwysig iawn i ni, fel y gallwn barhau i wella ein gwasanaethau. Os oes gennych unrhyw sylwadau ar un o’n hadrannau, cysylltwch â ni; byddem yn falch iawn o glywed gennych.