Ein Staff

Enw

Rôl

Ffôn

E-bost

 Angela Church

Pennaeth Arlwyo

01248 382561

a.church@bangor.ac.uk

 Nia Wright    Morgan Pennaeth Cynadleddau a Datblygu Busnes 01248 383730 n.wright-morgan@bangor.ac.uk

Aled
Closs- Davies

Prif Gogydd a Rheolwr Datblygu Bwyd

01248 382654

a.c.davies@bangor.ac.uk

Avril Howel

Rheolwr Bwyd a Diod - digwyddiadau a darparu gwasanaeth arlwyo

01248  382665

a.howel@bangor.ac.uk

Tim Hogan Rheolwr Bwyd a Diod - Bar Uno, Barlows, Y Bistro, Siop Ffriddoedd 01248 388089

t.hogan@bangor.ac.uk

Ingrid Pedersen

Rheolwr Bwyd a Diod -Teras a Pontio

01248 388848

i.pedersen@bangor.ac.uk

Lauren Bate

Rheolwr Gwerthiant

Ar famolaeth

l.bate@bangor.ac.uk

Karen Evans

Cydlynydd Cynadleddau

01248 383577

k.evans@bangor.ac.uk

Isabel Vincent Cynorthwyydd Archebu Cynadleddau 01248 388270 i.vincent@bangor.ac.uk
Anna Roberts Cynorthwyydd Archebion 01248 382558

reservations@bangor.ac.uk

Tesni
Walker-Owen
Cynorthwyydd Marchnata 01248 383609 t.walker-owen@bangor.ac.uk