Bwydydd Lleol a Masnach Deg

Mae bwydydd Masnach Deg a lleol yn rhan bwysig o'n cynllunio. Rydym yn falch o ddweud fod yr holl de a choffi a weinir gan Bwyd@Bangor yn gynnyrch Masnach Deg ac mae gennym gytundebau newydd ar gyfer cyflenwadau cig, llefrith, cynnyrch llaeth a dŵr Cymreig. Lle bynnag bo’n bosib rydym yn defnyddio cyflenwyr tu fewn i radiws o 40 milltir o Fangor.

images/Fairtrade.jpg