Lleoliadau bwyta

Mae llawer o'n hystafelloedd yn addas i giniawa achlysurol neu ffurfiol. Mae Lolfa'r Teras ym Mhrif Adeilad y Brifysgol yn cynnig profiad ciniawa o safon mewn amgylchedd hamddenol. Mae ein tîm yn defnyddio cynhwysion tymhorol o safon i greu bwydydd blasus. Yn ogystal â bod yn agored i'r cyhoedd, mae'r Teras ar gael i'w logi ar gyfer digwyddiadau preifat. Mae Bar Uno yn gaffi/bar sy'n gwerthu prydau ysgafn a chaiff ei ddefnyddio'n aml gan y bobl sy'n mynd i'r cynadleddau.