Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Manylion allweddol

Cyfleusterau

Mae pob ystafell gyda:

  • Offer clyweled
  • Cyfrifiadur
  • Opsiwn i gysylltu gliniadur

Pris

Archebu nawr

I greu pecyn

Reichel

Wedi'i chynllunio gyda steil a hyblygrwydd mewn golwg, Neuadd Reichel yw'r lle perffaith i amrywiaeth o ddigwyddiadau.

Mae Neuadd Reichel yn lle poblogaidd i gynnal hyfforddiant, cyfarfodydd, priodasau, cynadleddau a dyddiau cwrdd i ffwrdd. Mae'n rhoi hyblygrwydd i drefnwyr ddewis o blith amrywiaeth o ystafelloedd cyfarfod sydd wedi'u lleoli'n hwylus wrth ymyl ein llety a chyfleusterau hamdden ar y safle.

Mae’r dderbynfa fawr yn lleoliad delfrydol i gofrestru neu i osod bwrdd croesawu. Ceir drysau'n agor allan i'r Teras mewn ychydig o'r ystafelloedd, sy'n rhoi cyfle i westeion fwyta yn yr awyr agored neu fwynhau'r awyr iach.

Neuadd Reichel
Neuadd Reichel
Cynllun Llawr - Neuadd Reichel
Cynllun Llawr - Neuadd Reichel
Cynhadledd
Cynhadledd
Cyfarfod
Cyfarfod
Teras
Teras
Cynllun cynhadledd amgen
Cynllun cynhadledd amgen
Cynhadledd
Cynhadledd
Cyfarfod
Cyfarfod

Gall ein tîm cynghori chi ar yr ystafell fwyaf addas neu gyfuniad o ystafelloedd i gwrdd â'ch anghenion. Byddant hefyd yn gallu eich cynghori ar opsiynau arlwyo a llety i ddatblygu pecynnau unigryw i gwrdd gydag eich anghenion chi.

Manylion Ystafelloedd

Reichel Hall

Ystafell Fawr 179.80m2

Dull Theatr Ciniawa Stondinau Arddangos
150 110 20

Trefniant cynadledda

Penrhyn

Ystafell Ganolig 100.96m2

Gyda mynediad i'r teras.

Dull Theatr Ciniawa/Cabaret
70 60

Dinorwig

Ystafell Ganolig 76.03m2

Gyda mynediad i'r teras.

Dull Theatr Ciniawa/Cabaret
60 50

Ffestiniog

Ystafell Ganolig 76.03m2

Dull Theatr Ciniawa/Cabaret
40 30

Dorothea

Ystafell Fach 18.96m2

Ystafell Bwrdd
10

Terrace

Taith Rithwir y Teras

Gellir cael mynediad i'r teras o ystafelloedd Penrhyn a Dinorwig.

Delwedd i ddod - dewch yn ôl i'r dudalen yn fuan