Manylion allweddol

  • Ar gael gyda’r nos, penwythnosau a tu allan i’r tymor.

Cyfleusterau

Mae pob ystafell gyda:

  • Offer clyweled
  • Cyfrifiadur
  • Opsiwn i gysylltu gliniadur

Pris

  • Holwch am fanylion

Archebu nawr

I greu pecyn

Cynadleddau yn Pontio

Mae tîm Cynadleddau Bangor yn eich croesawu chi i’r adeilad newydd mwyaf trawiadol sydd gan Brifysgol Bangor i’w gynnig, Pontio – cartref y celfyddydau ac arloesi.

Canolfan y celfyddydau ac arloesi flaengar yw Pontio sy’n cynnig ystafelloedd hyblyg ar gyfer cynadleddau a dewis eang o gyfleusterau bwyd a diod, a all gael eu neilltuo i’ch defnydd chi. Yno hefyd ceir theatr ganolig ei maint, sinema ac ystafelloedd stiwdio.

Gall Ystafell Cemlyn Jones ar Lefel 2 ddal hyd at 150 mewn dull theatr a gellir ei defnyddio hefyd ar gyfer ciniawau a gweithdai.

Ar lefel 5, ceir darlithfa fawr, a all ddal hyd at 450. Ar y lefel hon hefyd ceir gofod dysgu cymdeithasol sy’n berffaith fel lle ar gyfer trafod mewn grwpiau llai.

Mae gennym lleoliad bwyd sef Caffi Cegin ar level 2 a gallwn hefyd drefnu arlwyo fel rhan o becyn.
Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio
Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio
Wedi ei lleoli rhwng stryd fawr Bangor a prif adeilad y celfyddydau
Wedi ei lleoli rhwng stryd fawr Bangor a prif adeilad y celfyddydau
Ystafell Cemlyn Jones: ystafell aml-swyddogaeth hyblyg
Ystafell Cemlyn Jones: ystafell aml-swyddogaeth hyblyg
Ystafell ddarlith fawr sy’n eistedd hyd at 450 o gynadleddwyr
Ystafell ddarlith fawr sy’n eistedd hyd at 450 o gynadleddwyr
Pontio
Pontio

Gall ein tîm cynghori chi ar yr ystafell fwyaf addas neu gyfuniad o ystafelloedd i gwrdd â’ch anghenion. Byddant hefyd yn gallu eich cynghori ar opsiynau arlwyo a llety i ddatblygu pecynnau unigryw i gwrdd gydag eich anghenion chi.

Manylion Ystafelloedd

PL 5

Ystafell Fawr

Mae ystafell Lefel 5 Pontio yn ddarlithfa fawr gyda lle i hyd at 450, ac ar y lefel hefyd ceir dau le dysgu cymdeithasol helaeth sy’n berffaith ar gyfer trafod, ac oddi yno ceir rhai o’r golygfeydd gorau o’r ddinas.

Ystafell Cemlyn Jones

Ystafell Ganolig

Gall ystafell Pontio Lefel 2 ddal hyd at 170 mewn arddull theatr ond gall hefyd gynnal ciniawau gala cartrefol, gweithdai a bod yn stafell drafod oherwydd hyblygrwydd yr ystafelloedd a bod posibl tynnu’r seddi’n ôl.

Dull Theatr Ciniawa/Cabaret Stondinau Arddongosfa
200 110 20