Bwydlenni Gwasanaeth Arlwyo

Ein Bwydlenni

Gellwch lawrlwytho copi o'n bwydlenni cyfredol isod, yn cynnwys manylion costau a thaliadau sy'n berthnasol wrth archebu.

Yn ogystal â'r prif fwydlenni, rydym yn cynnig amrywiaeth o eitemau y gellwch eu harchebu i gyd-fynd â'ch dewis, ynghyd â detholiad o gacennau cartref, deisennau a diodydd poeth ac oer.

Rydym bob amser yn barod i drafod unrhyw ofynion dietegol arbennig sydd gennych.

(os gwelwch yn dda gwnewch eich archeb o leiaf 48 awr cyn eich digwyddiad)