Cofrestru

Cofrestrwch am ein newyddion, digwyddiadau a chynigion diweddaraf.

Oriau Agor

Arferol: 11yb - Hwyr

Ail-agor: 12pm dydd Sul 5 Ionawr

(Ar gau yn ystod y gwyliau haf)

Mwy ...

Cysylltu a ni:

 

Bar Uno

Yng nghanol neuaddau myfyrwyr ar safle Ffriddoedd, mae Bar Uno yn cynnig amrywiaeth o adloniant, prydau poeth a diodydd fforddiadwy.

Bar Uno yw'r lleoliad perffaith i gwrdd â phobl newydd, ymlacio ac i gael coffi gyda ffrindiau. Gyda chwe sgrin deledu sy'n gysylltiedig â Sky Sports a BT Sports mae Bar Uno yn dangos y digwyddiadau chwaraeon mwyaf a gorau ar hyd y flwyddyn!

Ar agor bob dydd o 11am tan hwyr mae Bar Uno yn cynnig prydau blasus trwy'r dydd i gyd am brisiau isel. Rydym hefyd yn falch iawn o gynnig Starbucks, perffaith i brynu a mynd ar eich ffordd i ddarlith.

Bwydlen newydd

Digwyddiadau

Ein nosweithiau Carioci yw'r mwyaf a'r gorau ym Mangor! Ymunwch â ni ar nos Iau a chanu can bach i bawb.

Cliciwch yma i weld beth sydd ymlaen trwy gydol yr wythnos.

Lleholiad

Mae Bar Uno gyferbyn â Neuadd Idwal a Neuadd Gwynant ar Safle'r Ffriddoedd.