Ar gael

Manylion allweddol

  • Ar gael gyda’r nos, penwythnosau a tu allan i’r tymor.
  • Gallu i gynnal hyd at 400 o gynadleddwyr
  • Dros 10 o ystafelloedd egwyl

Cyfleusterau

Mae pob ystafell gyda:
  • Offer clyweled
  • Cyfrifiadur gyda opsiwn i gysylltu gliniadur
  • Mynediad i'r anabl

Archebu nawr!

I greu pecyn

Prif Adeilad y Celfyddydau

Ychydig o fannau cynnal digwyddiadau a gwleddoedd a all gymharu â Phrif Adeilad y Brifysgol am steil, gwychder a rhwysg.

Ym Mhrif Adeilad y Brifysgol ceir nifer o ddarlithfeydd, neuaddau ac ystafelloedd cyfarfod, sydd ar gael tu allan i amser dysgu. Mae lleoedd mwy o faint yn cynnwys neuadd fawreddog Prichard Jones a Neuadd Powis gyda'r murlun trawiadol, sy'n cryfhau naws bensaernïol yr adeilad rhyfeddol hwn.

Ar gyfer digwyddiadau llai, mae Ystafelloedd Cledwyn yn ystafelloedd ffasiynol a chyfoes gyda golygfeydd dros y ddinas. Gyda'i bensaernïaeth fawreddog ac ysblennydd, mae'r Prif Adeilad yn lle delfrydol i gynnal cynadleddau a digwyddiadau o bob math.

Neuadd Prichard Jones
Neuadd Prichard Jones
Cinio cynadledda, Neuadd Prichard Jones
Cinio cynadledda, Neuadd Prichard Jones
Seremoni, Neuadd Prichard Jones
Seremoni, Neuadd Prichard Jones
Neuadd Powis
Neuadd Powis
Lolfa'r Teras
Lolfa'r Teras
Pryd o fwyd, Lolfa'r Teras
Pryd o fwyd, Lolfa'r Teras

Gall ein tîm cynghori chi ar yr ystafell fwyaf addas neu gyfuniad o ystafelloedd i gwrdd â'ch anghenion. Byddant hefyd yn gallu eich cynghori ar opsiynau arlwyo a llety i ddatblygu pecynnau unigryw i gwrdd gydag eich anghenion chi.

Manylion yr ystafell 

Neuadd Prichard Jones

Ystafell Fawr 312m2

Dull Theatr Ciniawa / Cabaret Stondinau Arddangos
400 270 25

Neuadd Powis

Ystafell Ganolig 216m2

Dull Theatr Ciniawa / Cabaret
200 90

Ystafell Cledwyn 3

Ystafell Fach 80m2

Ciniawa / Cabaret Ystafell Bwrdd Arddull Siâp U Ystafell Ddosbarth
60 24 18 40

Darlithfa Eric Sunderland

Darlithfa 52m2

Dull Ystafell Bwrdd Dull Ystafell Ddosbarth
50 266

Ystafelloedd Cledwyn 1 & 2

Ystafelloedd Cyfarfod yn mesur 28m2

Ystafell Gyfarfod
12

Cledwyn 1

Cledwyn 2

Lolfa’r Teras

Lolfa'r Teras - Perl cudd

Cyfeiriwyd yn aml at Lolfa'r Teras fel perl cudd ac mae gan y bwyty enw da am ei fwydlenni amheuthun. I gyd-fynd â’r bwyd o ansawdd hynod uchel ceir gwasanaeth cwrtais a gofalus mewn awyrgylch ymlaciol.

Mae’r Lolfa, a all gynnwys hyd at 40 o westeion yn gyfforddus, ar gael ar gyfer ciniawa preifat gyda’r nos ac ar benwythnosau. Mae gennym ddewis o fwydlenni a gallwn hefyd gynorthwyo gyda dewis gwinoedd i gyd-fynd â’ch pryd bwyd.