Cysylltiadau Cyflym

Nwyddau Brand

Hoffech chi gael dillad yn lliwiau'r Brifysgol neu swatio wrth ochr tedi ciwt? Wel mae nwyddau neilltuol Prifysgol Bangor, a gynlluniwyd yn arbennig, ar gael i chi.

Mae gan Brifysgol Bangor nwyddau neilltuol wedi eu cynllunio'n arbennig. Efallai mai un o'n teis sidan hardd fydd yn denu eich sylw, neu ymlacio efallai mewn hwdi lliwgar o'n dewis helaeth; mae gennym rywbeth sy'n apelio i bawb o ran chwaeth a  phrisiau. Mae ein dewis o nwyddau wedi'u hymestyn i gynnwys crysau polo a chrysau T, gorchuddion gliniaduron, mygiau a bagiau am oes. Rydym hefyd yn gwerthu tedis traddodiadol o wahanol faint, sgarffiau cynnes, cyfflincs, pennau ysgrifennu a llyfr nodiadau.

Gellir gweld nwyddau brand y brifysgol mewn cypyrddau arddangos ar draws y campws, yng Nghaffi'r Teras ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau, cyntedd Neuadd Reichel a Bar Uno. Gellir prynu nwyddau o siop Barlows yn Santes Fair ac yn y siop hwylus ar safle Ffriddoedd sy'n gwerthu'r dewis llawn o ddillad mewn gwahanol feintiau a lliwiau. Gellwch eu trio amdanoch cyn i chi brynu.

Gellwch hefyd brynu o'n siop ar-lein.