Bwyd a diod Pontio

O ran bwyd a diod, mae gan Pontio amrywiaeth o ddewisiadau. P’un a ydych awydd pryd blasus yng nghaffi Cegin, neu efallai mwynhau diod ym mar Ffynnon.

Mae gennym hefyd ddewis o fyrbrydau a diodydd parod yn ein ciosg Copa i’r rhai sydd ar frys.

Mae bwydlenni cyn mynd i’r theatr a bargeinion bwyd a sinema ar gael hefyd.

Lleoliad: Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio

  • Bar Ffynnon – llawr isaf
  • Caffi Cegin – lefel 2
  • Ciosg Copa – lefel 5 (ar gau yn ystod misoedd yr haf)