Cofrestru

Cofrestrwch am ein newyddion, digwyddiadau a chynigion diweddaraf.

Cysylltwch â Ni

Ffon: 01248 388 686

Lleoliad

Wrth ymyl Lolfa'r Teras ar lawr gwaelod Prif Adeilad y Celfyddydau.

Oriau agor

Dydd Llun – Dydd Gwener

8am - 6.30pm

Dydd Sadwrn a Dydd Sul

Ar Gau

Caffi Teras

Caffi Teras yw'r lle delfrydol i gael coffi rhwng darlithoedd, cinio poeth o'n dewis helaeth o brydau maethlon, ffres neu mae'n lle cyfleus i alw am frechdan i fynd gyda chi neu fwynhau cacen flasus. Felly pryd bynnag yr ydych yn teimlo'n llwglyd galwch i mewn a gall ein staff cyfeillgar gynnig y bwyd gorau i chi am bris y gallwch ei fforddio.