Cofrestru

Cofrestrwch am ein newyddion, digwyddiadau a chynigion diweddaraf.

Cysylltwch â Ni

Ffon: 01248 388 686

Lleoliad

Wrth ymyl Lolfa'r Teras ar lawr gwaelod Prif Adeilad y Celfyddydau.

Oriau agor

Ail-agor:
Iau 2 Ionawr gyda'r oriau
Llun-Gwener 8.30am-3pm(tan Ionawr 20)

Yn ystod y tymor dysgu:
Dydd Llun – Dydd Gwener
8am - 6.30pm

Dydd Sadwrn a Dydd Sul
Ar Gau

Caffi Teras

Caffi Teras yw'r lle delfrydol i gael coffi rhwng darlithoedd, cinio poeth o'n dewis helaeth o brydau maethlon, ffres neu mae'n lle cyfleus i alw am frechdan i fynd gyda chi neu fwynhau cacen flasus. Felly pryd bynnag yr ydych yn teimlo'n llwglyd galwch i mewn a gall ein staff cyfeillgar gynnig y bwyd gorau i chi am bris y gallwch ei fforddio.

Hefyd, peidiwch â cholli un o'n bargeinion prydau bwyd o ddim ond £ 2.95!