Dyletswydd Prevent


Mae gan y Brifysgol gyfrifoldeb i godi ymwybyddiaeth ymhlith staff am y Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 a'r Ddyletswydd Prevent. Mae'r Polisi Prevent yn amlinellu dull gweithredu'r Brifysgol a'r trefniadau cyfeirio.