Pobl o dan 18 oed


Yn achlysurol mae Prifysgol Bangor yn derbyn myfyrwyr sydd dan 18 oed. Mae'r Polisi a'r Trefniadau ar gyfer Myfyrwyr o dan 18 oed yn egluro'r angen i'r myfyriwr gael gwarantwr a gwarcheidwad, cyfrifoldebau'r holl bartïon, trefniadau derbyn a'r neuaddau, ac mae'n cyfeirio at Bolisi Diogelu'r Brifysgol.