Cysylltiadau Defnyddiol

Cwnsela (myfyrwyr a staff yn y drefn honno)

Y Gwasanaeth Anabledd

Uned Her Cydraddoldeb

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Cefnogaeth allanol


Iechyd a Ddiogelwch

Diogelwch

Mae staff bob amser wrth law i helpu, gan ddarparu gwasanaeth 24 awr, 365 diwrnod y flwyddyn. Gall y staff gynnig cyngor a chymorth ar faterion cyffredinol ac mae'r staff i gyd yn swyddogion cymorth cyntaf cymwys.

Cysylltwch â nhw ar 01248 382795 neu estyniad 2795.

Mewn argyfwng deialwch 333 ar unrhyw ffôn mewnol.

Undeb y Myfyrwyr

Tír na nÓg

Undebau Llafur