Sesiynau Gwybodaeth Astudio/Gweithio Dramor

Rydym yn cynnal sesiynau gwybodaeth i roi gwybodaeth i fyfyrwyr am y cyfleoedd sydd ar gael iddynt i astudio neu weithio dramor yn ystod eu cwrs. Cynhelir y sesiynau yn ystod semester 1 o bob blwyddyn academaidd. Bydd y manylion ar gyfer y sesiynau gwybodaeth sydd i ddod yn cael eu rhestru yma ym mis Medi 2019. Mae rhain ar agor i bob myfyriwr israddedig.