Sesiynau Gwybodaeth Astudio/Gweithio Dramor

Rydym yn cynnal y sesiynau gwybodaeth canlynol i roi gwybodaeth cyffredinol i fyfyrwyr am y cyfleoedd sydd ar gael iddynt i astudio neu weithio dramor yn ystod eu cwrs.

Dydd Mawrth 8 Hydref 2019, Prif Ddarlithfa'r Celfyddydau, 6 pm

Dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019, Prif Ddarlithfa'r Celfyddydau, 6 pm

Mae croeso i fyfyrwyr sydd isio trafod eu hopsiynau'n fwy manwl weld y Cydlynydd Cyfnewidiadau Rhyngwladol yn y Ganolfan Addysg Rhyngwladol yn Neuadd Rathbone (Ffordd y Coleg) yn ystod un o'r amseroedd galw heibio canlynol.

Dydd Mawrth 11 am - 1 pm*

Dydd Mercher 2 - 4 pm*

Dydd Iau 11 am - 1 pm*

Mae'r amseroedd canlynol yn effeithiol o 24 Medi hyd at 31 Hydref a 26 Tachwedd hyd at 5 Rhagfyr 2019.