Staff

Pennaeth yr Ysgol

Dr Andy Webb 388624 Uwch Ddarlithydd a Phennaeth yr Ysgol

Staff Gweinyddol

Julie Boulton 383023 Gweinyddwr Myfyrwyr (Myfyrwyr Ymchwil)
Susan Metcalfe 383112 Gweinyddwr Myfyrwyr
Angela Pritchard 382928 Gweinyddwr Myfyrwyr
Nicola Williams 382287 Gweinyddwr Cyffredinol

Staff Academaidd

Dr DeAnn Bell 383612 Darlithydd mewn Ysgrifennu Creadigol
Dr Silvia Bergamini 382595 Darlithydd mewn Astudiaethau Eidaleg, Cyfarwyddwr Cyrsiau (Eidaleg)
Dr Armelle Blin-Rolland 382131 Darlithydd mewn Ffrangeg ac Astudiaethau Ffrangeg, Cyfarwyddwr Cyrsiau Israddedig Ffrangeg, Cydlynydd Blwyddyn Dramor yr Ysgol, Swyddog Rhyngwladoli (Myfyrwyr sy'n Mynd Dramor)
Dr Eva Bru-Domínguez 388830 Darlithydd mewn Astudiaethau Sbaenaidd, Arweinydd y Rhaglen MA (Ieithoedd a Diwylliannau Ewropeaidd), Cydlynydd Seminarau Ymchwil
Ms Alys Conran 383788 Darlithydd mewn Ysgrifennu Creadigol
Dr Jessica Clapham 388702 383088 Darlithydd mewn TEFL (Rhan Amser)
Dr Sarah Cooper 388883 Darlithydd mewn Ffoneteg a Dwyieithrwydd, Swyddog Derbyniadau a Chyfathrebu (Iaith Saesneg ac Ieithyddiaeth), Cydlynydd Seminarau Ymchwil
Dr Michael Durrant 382536 Darlithydd mewn Llenyddiaeth Saesneg, Swyddog Derbyniadau a Chyfathrebu (Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol)
Dr Jonathan Ervine 382129 Uwch Ddarlithydd mewn Ffrangeg ac Astudiaethau Ffrangeg, Cyfarwyddwr Recriwtio, Derbyniadau a Chyfathrebu, Swyddog Derbyniadau a Chyfathrebu (Ieithoedd Modern)
Yr Athro Andrew Hiscock 382563 Athro Llenyddiaeth Saesneg, Arweinydd Cyrsiau Ôl-radd Hyfforddedig, Cyfarwyddwr Rhaglenni Ôl-radd Hyfforddedig
Dr Daniel Hughes Darlithydd mewn Llenyddiaeth Saesneg
Dr Karin Koehler 382113 Darlithydd mewn Llenyddiaeth Saesneg, Cydlynydd Wythnos Groeso, Cydlynydd Seminarau Ymchwil
Dr Jonathan Lewis 382119 Darlithydd mewn Ffrangeg ac Astudiaethau Francoffoneg
Dr Maureen McCue 382122 Darlithydd mewn Llenyddiaeth Saesneg, Swyddog Cyflogadwyedd
Dr Rossella Merlino 382125 Darlithydd mewn Eidaleg, (Ar seibiant ymchwil hyd fis Medi 2020)
Dr Helena Miguélez-Carballeira 382041 Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Sbaenaidd,
Arweinydd y Rhaglen MA (Astudiaethau Cyfieithu)
Dr David Miranda-Barreiro 388577 Darlithydd mewn Astudiaethau Sbaenaidd, Cydlynydd Wythnos Groeso, Cyfarwyddwr Cyrsiau Israddedig ar gyfer Astudiaethau Sbaeneg
Dr Sue Niebrzydowski 382111 Darllenydd mewn Llenyddiaeth Ganoloesol, Uwch Diwtor, cyswllt Anabledd ac Arweinydd y Rhaglen MA (MA mewn Astudiaethau Canoloesol)
Athanasia Papastergiou 382267 Darlithydd mewn Ieithyddiaeth, Arweinydd Gofal Bugeiliol (Ieithyddiaeth)
Dr Sarah Pogoda 382521 Darlithydd mewn Astudiaethau Almaeneg, Swyddog Cyswllt Myfyrwyr-Staff, Arweinydd Gofal Bugeiliol (Ieithoedd a Diwylliannau Modern)
Yr Athro Steven Price 382107 Athro Llenyddiaeth Saesneg, Cyfarwyddwr Cyrsiau Israddedig Llenyddiaeth Saesneg
Ms Claire Quinn 382811 Darlithydd mewn TEFL (Rhan Amser)
Yr Athro Raluca Radulescu 382110 Athro Llenyddiaeth Saesneg, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol a Chyfarwyddwr Ymchwil
Yr Athro Carol Rumens 382109 Athro Ysgrifennu Creadigol
Dr Eirini Sanoudaki 388638 Uwch Ddarlithydd mewn Caffael Iaith; Cyfarwyddwr Astudiaethau Graddedig, Cyfarwyddwr Rhaglenni Ymchwil Ôl-radd
Yr Athro Anna Saunders 382135 Athro mewn Astudiaethau Almaeneg, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol a Chyfarwyddwr Addysgu a Dysgu, Cyfarwyddwr Cyrsiau Israddedig Almaeneg
Dr Christopher Shank 383590 Darlithydd mewn Ieithyddiaeth, Cyfarwyddwr Ennyn Diddordeb Myfyrwyr, Cydlynydd Wythnos Groeso
Dr Zoe Skoulding 382106 Uwch Ddarlithydd mewn Ysgrifennu Creadigol, Arweinydd y Rhaglen MA (Ysgrifennu Creadigol), Cyfarwyddwr Cyrsiau Israddedig Ysgrifennu Creadigol
Dr Marco Tamburelli 382078 Darllenydd mewn Dwyieithrwydd, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol a Chyfarwyddwr Effaith ac Ennyn Diddordeb Myfyrwyr
Dr Thora Tenbrink 382263 Darllenydd mewn Ieithyddiaeth Wybyddol, Swyddog Moeseg
Yr Athro Carol Tully 382132 Athro Astudiaethau Almaeneg, Dirprwy Is-ganghellor (Myfyrwyr)
Dr Alan Wallington 388639 Darlithydd mewn Ieithyddiaeth Wybyddol (rhan amser); Arweinydd y Rhaglen MA (Ieithyddiaeth), Swyddog Rhyngwladoli (Myfyrwyr sy'n Cyrraedd o Dramor)
Dr Shasha Wang 382117 Darlithydd mewn Astudiaethau Tsieinëeg, Cyfarwyddwr Cyrsiau (Tsieinëeg)
Dr Peredur Webb-Davies 382198 Uwch Ddarlithydd mewn Ieithyddiaeth Gymraeg; Cyfarwyddwr Cyrsiau Israddedig: Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg, Cyfarwyddwr Cyfrwng Cymraeg
Yr Athro Helen Wilcox 382109 Athro Llenyddiaeth Saesneg, Arweinydd y Rhaglen MA (Llenyddiaeth Saesneg)

Cynorthwywyr Addysgu a Thiwtoriaid

Iria Aboi-Ferradás 382099 Cynorthwyydd Galiseg
Ms Fiona Cameron 382213 Tiwtor rhan-amser (Llenyddiaeth Saesneg)
Mr Ruben Chapela 382099 Tiwtor Sbaeneg
Ms Martina Codice 382242 Cynorthwywr Dysgu Graddedig (Eidaleg)
Ms Lana Feldmann 383240 Cynorthwy-ydd Addysgu Almaeneg (DAAD)
Sarah Goddard 382551 Cynorthwy-ydd Addysgu Graddedig Cyfrwng Cymraeg mewn Ffrangeg
Sara Borda Green 388266 Cynorthwy-ydd Addysgu Graddedig Cyfrwng Cymraeg mewn Sbaeneg
Ms Amber Hancock Tiwtor rhan-amser (Llenyddiaeth Saesneg)
Dr Kathy Hopewell 383788 Tiwtor rhan-amser (Llenyddiaeth Saesneg)
Jelle Kisjes 382640 Tiwtor Iseldireg
Ms Françoise Lievens 383606 Tiwtor Ffrangeg
Ms Lorena López 382084 Cynorthwy-ydd Addysgu Graddedig (Sbaeneg)
Elena Castillo Ramirez 382084 Cynorthwy-ydd Addysgu Graddedig (Sbaeneg)
Mireille van der Stoep 382640 Tiwtor Iseldireg
Nathalie Thomas Cynorthwy-ydd Addysgu Graddedig (Ffrangeg)
Ms Judit Vari 382595 Cynorthwy-ydd Addysgu Graddedig (Almaeneg)
Mr Gareth White 382242 Cynorthwy-ydd Addysgu Graddedig (Eidaleg)

Staff Anrhydeddus

Yr Athro Tony Brown Athro Emeritws Llenyddiaeth Saesneg
Yr Athro Tom Corns Athro Emeritws Llenyddiaeth Saesneg
Yr Athro P.J.C. Field Athro Emeritws Llenyddiaeth Saesneg
Yr Athro Ian Gregson Athro Emeritws Ysgrifennu Creadigol
Yr Athro Martin J. Ball Athro Emeritus Ieithyddiaeth
Yr Athro David Crystal Athro Ieithyddiaeth er Anrhydedd
Yr Athro Margaret Deuchar Athro Emeritus Ieithyddiaeth
Yr Athro Eddie Williams Athro Ieithyddiaeth
Dr Francis Gooding Darlithydd wedi Ymddeol
>