Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi ymrwymo i gynorthwyo myfyrwyr i wella'u rhagolygon gyrfaoedd a chyflogadwyedd. Rydym yn anelu i wneud hyn drwy:

  • gynorthwyo ein myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau y mae galw amdanynt gan gyflogwyr;
  • cynnig rhaglen lleoliadau profiad gwaith, gan gynnwys y tymhorau prawf y mae gymaint o geisio amdanynt;
  • cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr gwrdd ag ystod o gyflogwyr a rhwydweithio â nhw.

Profiad gwaith a chysylltiadau â'r diwydiant

Trwy ein cysylltiadau helaeth gydag ymarferwyr ym maes y gyfraith ar draws y DU, rydym wedi datblygu rhaglen o leoliadau gwaith gyda nifer o siambrau bargyfreithwyr, cwmnïau cyfreithwyr a chyrff eraill perthnasol. Byddwn hefyd yn croesawu siaradwyr gwadd amlwg yn rheolaidd o fyd diwydiant ac academia ar gyfer cyfres o ddarlithoedd amserol a hynod ddiddorol.

Trwy gefnogaeth ymarferwyr y gyfraith yn yr ardal leol, yn ddiweddar rydym wedi gallu cynnal gweithdai modiwlau arbenigol, sy'n caniatáu i fyfyrwyr drin a thrafod materion maent wedi dod ar eu traws yn y dosbarth gyda gweithwyr proffesiynol profiadol.

Ffair Yrfaoedd y Gyfraith

Mae ein cysylltiadau yn sector y gyfraith wedi galluogi inni ddatblygu ffair y gyfraith yn flynyddol sy'n rhoi cyfle gwerthfawr i fyfyrwyr rwydweithio â chyflogwyr a thrafod eu dewisiadau gyrfa gyda gweithwyr proffesiynol profiadol (rhai ohonynt yn raddedigion Ysgol y Gyfraith ym Mangor).  Mae'r rhestr o arddangoswyr wedi tyfu i gynnwys cwmnïau cyfreithwyr, llywodraeth leol a chenedlaethol a banciau, o ogledd Cymru, Gogledd Orllewin Lloegr a Llundain.

Cynnal Ffug-lysoedd

Gweithgaredd yw cynnal ffug lysoedd barn lle mae myfyrwyr y gyfraith yn dadlau achosion cyfreithiol ffug mewn sefyllfaoedd sy'n ymdebygu i achosion llys go iawn.  Mae hyn yn ychwanegiad defnyddiol at radd yn y gyfraith gan ei fod yn dangos i fyfyrwyr sut y gellir defnyddio gwybodaeth gyfreithiol mewn sefyllfaoedd go iawn.  Mae'n rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau dadansoddi, dehongli a chyfreithiol, a gall hefyd gynorthwyo myfyrwyr i wella eu hyder wrth siarad yn gyhoeddus, ymchwilio, datrys problemau a rhoi cyflwyniadau.

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi datblygu yn un o'r cymunedau cynnal ffug lysoedd barn mwyaf gweithgar a llwyddiannus yng Nghymru. Bellach mae gennym ddeg cystadleuaeth ffug lysoedd barn mewnol, rydym yn cystadlu'n rheolaidd mewn deg o gystadlaethau cenedlaethol ac mae gennym gysylltiadau â phedair cystadleuaeth ryngwladol.

Cymdeithas Myfyrwyr y Gyfraith Bangor

Mae Cymdeithas Myfyrwyr y Gyfraith Bangor yn trefnu calendr o weithgareddau sy’n ategu'r hyn y dysgwyd mewn darlithoedd ac yn ehangu rhagolygon gyrfa myfyrwyr. Ymhlith y gweithgareddau yma yw nifer o gystadlaethau Ffug Lys mewnol blynyddol, cyfle i feddiannu Tystysgrif Ymwybyddiaeth Fasnachol BPP a'r cyfres 'Legal World', yn ogystal â digwyddiadau cymdeithasol. Darganfyddwch mwy am y Gymdeithas ar eu tudalen Facebook.

Innocence Project a Chyfraith Stryd

Trwy’r Innocence Project a Chyfraith Stryd, gall myfyrwyr ymroi eu haddysg gyfreithiol i sefyllfaoedd bywyd go-iawn ac i wneud gwahaniaeth, boed hwnnw trwy ddymchwelyd euogfarn anghyfiawn neu trwy ddosbarthu ymwybyddiaeth gyfreithiol i gymunedau ac ysgolion lleol. Mae’r gweithgareddau yma yn ychwanegiad nodedig i unrhyw CV ac yn helpu i fagu sgiliau dadansoddi, cyfathrebu, cyflwyno a chydweithio hollbwysig.