Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Partneriaethau Rhyngwladol 

Mae Ysgol y Gyfraith ym Mangor yn gweithio'n barhaus i ddatblygu trefniadau partneriaeth gyda nifer o brifysgolion a sefydliadau rhyngwladol blaenllaw.

Mae'r partneriaethau hyn yn ein galluogi i feithrin perthynas gydweithredol gyda sefydliadau eraill a chyfnewid gwybodaeth gydag arbenigwyr cyfreithiol o bob cwr o'r byd a thrwy hynny, gwella'r profiad dysgu i'n myfyrwyr.

Hyd yma, rydym wedi sefydlu partneriaethau yn:

Bangladesh

  • London College of Legal Studies, Dhaka

Tsieina

Ewrop

Fel rhan o raglen Erasmus y Comisiwn Ewropeaidd, mae gennym bartneriaeth gyda’r sefydliadau Ewropeaidd canlynol:

Bydd israddedigion sydd wedi eu cofrestru ar un o'r cyrsiau LLB y Gyfraith/Ieithoedd Modern yn treulio trydedd flwyddyn eu cwrs yn un o'n sefydliadau partneriaeth trwy raglen Erasmus.

India

Malaysia

UDA

Vietnam