Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pynciau Ymchwil

Mae’r Ysgol yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys, brwdfrydig, ymhob un o brif feysydd y Gyfraith.

Yn cynnwys:

1. Cyfraith Ewropeaidd
2. Cyfraith Economaidd Fyd-eang
3. Cyfraith Ryngwladol
4. Cyfraith Fasnachol y DU
5. Cyfraith Gyhoeddus y DU
6. Cyfraith Breifat y DU

1. Cyfraith Ewropeaidd, yn cynnwys:

1. Y Farchnad Fewnol Ewropeaidd

2. Caffael Cyhoeddus

3. Cyfraith Cystadleuaeth

Arweinydd y Grŵp Cyfraith Ewropeaidd yw’r Athro Dermot Cahill, Pennaeth yr Ysgol (Cyfraith Marchnad Fewnol yr UE / Cyfraith Cystadleuaeth a Chyfraith Caffael Cyhoeddus), ac mae ei aelodau’n cynnwys Dr Ama Eyo (Cyfraith Caffael a Chynaliadwyedd a Threfniadau Caffael Byd-eang), Dr Pedro Telles (Arloesi mewn Caffael Cyhoeddus, a Chyfraith Gaffael yr UE), Ceri Evans (Cysylltiadau Caffael ac Arweinyddiaeth mewn Caffael) a Gary Clifford (Strategaethau Caffael).

2. Cyfraith Economaidd Fyd-eang, yn cynnwys:

1. Cyfraith Eiddo Deallusol
2. Cyfraith WTO
3. Cyflafareddu Masnachol Rhyngwladol
4. Cyfraith Yswiriant Rhyngwladol
5. Cyfraith Gwerthiant Rhyngwladol
6. Cyfraith Forwrol
7. Cyfraith Ryngwladol Breifat
8. Marchnad Fewnol yr Undeb Ewropeaidd / Cyfraith Cystadleuaeth

Arweinydd y Grŵp Cyfraith Fyd-eang yw Dr Wei Shi (arbenigwr WTO a Chyflafareddu Masnachol), ac mae ei aelodau’n cynnwys Dr Zhen Jing (Cyfraith Gwerthiant Rhyngwladol a Chyfraith Yswiriant Rhyngwladol a Chyfraith Forwrol), Mark Hyland (Cyfraith Bancio Rhyngwladol a Chyfraith Ryngwladol Eiddo Deallusol/Technoleg Gwybodaeth) a’r Athro Dermot Cahill (Marchnad Fewnol yr Undeb Ewropeaidd / Cyfraith Cystadleuaeth).

3. Cyfraith Ryngwladol, yn cynnwys:

1.Cyfraith Gyhoeddus Ryngwladol
2. Cyfraith Hawliau Dynol Ryngwladol
3. Cyfraith Hawliau Dynol Ewropeaidd
4. Cyfraith Droseddol Ryngwladol


Arweinydd y Grŵp Cyfraith Ryngwladol yw'r Athro Suzannah Linton (Cyfraith Gyhoeddus Ryngwladol, Cyfraith Droseddol Ryngwladol), ac mae ei aelodau’n cynnwys Dr Alison Mawhinney (Cyfraith Hawliau Dynol Ryngwladol, Cyfraith Hawliau Dynol Ewropeaidd, a’r Gyfraith a Hawliau Ieithyddol), Yvonne McDermott (Cyfraith Droseddol Ryngwladol, Gweithdrefn Droseddol Ryngwladol, Hawliau Dynol, Cyfraith Ryngwladol Ffoaduriaid) ac Evelyne Schmid (Cyfraith Gyhoeddus Ryngwladol, Cyfraith Ewropeaidd, Hawliau Dynol, Cyfraith Dyngarwch).

4. Cyfraith Fasnachol y DU, yn cynnwys:

1. Cyfraith Cyllid Corfforaethol
2. Cyfraith Fasnachol
3. Cyfraith Cwmnïau
4. Llywodraeth Gorfforaethol

Arweinydd y grŵp hwn yw Aled Griffiths (Cyfraith Cwmnïau, Llywodraeth Gorfforaethol), ac mae ei aelodau’n cynnwys Yr Athro Cahill (Cyfraith Cyllid Corfforaethol, Cyfraith Fasnachol, Cyfraith Cwmnïau) a Gwilym Owen (Cyfraith Fasnachol, Contractau).

5. Cyfraith Gyhoeddus y DU, yn cynnwys:

1. Cyfraith Gyhoeddus
2. Y Gyfraith a Chrefydd
3. Cyfraith Weinyddol
4. Adolygiad Barnwrol
5. Y Gyfraith a Llywodraeth Ddatganoledig

Arweinydd y grŵp hwn yw Dr Alison Mawhinney (Y Gyfraith a Chrefydd, Cyfraith Gyhoeddus, a’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol), ac mae ei aelodau’n cynnwys Sarah Nason (arbenigwr ar Gyfraith Gyhoeddus, Cyfraith Weinyddol a Cyfreitheg), a Dewi Llŷr Jones (Y Gyfraith a Llywodraeth Ddatganoledig, Cyfraith Gyhoeddus).

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r rhaglen LLM yn y maes hwn, cliciwch yma.


6. Cyfraith Breifat y DU, yn cynnwys:

1. Cyfraith Tir
2. Ecwiti
3. Camwedd
4. Cyfraith Teulu
5. Cyfraith Droseddol
6. Tystiolaeth
7. Hanes y Gyfraith

Arweinydd y grŵp hwn yw Dr Osian Rees (Cyfraith Tir, Ecwiti a Chyfraith Teulu), ac mae ei aelodau’n cynnwys Dr Sara Elin Roberts (Hanes y Gyfraith), Aled Griffiths (Y Gyfraith a Llywodraeth Ddatganoledig, a Chyfraith Pobl Hŷn), Natalia Szablewska (Camwedd) a Gwilym Owen (Contractau, Cyfraith Fasnachol).