Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfraith Stryd

Menter gymunedol a rhedwyd gan fyfyrwyr yw Cyfraith Stryd, sy'n anelu i wella dealltwriaeth gyfreithiol ymysg y bobl leol.

Mae myfyrwyr yn gyd-weithio i ddosbarthu gwybodaeth fuddiol i bobl yn y cymunedau lleol sydd heb fynediad rhwydd i’r fath o wybodaeth a materion cyfreithiol a all eu heffeithio nhw. Yn rhad ac am ddim, mae myfyrwyr yn traddodi cyflwyniadau rhyngweithiol i sefydliadau megis Clybiau Ieuenctid, Sefydliad y Merched ac ysgolion uwchradd.

Sgiliau a datblygiad personol

Mae’r prosiect yn gyfle gwych i fyfyrwyr datblygu sgiliau cyflwyno, ymchwilio, cyd-weithio a siarad yn gyhoeddus - sgiliau hynod dymunol mewn unrhyw faes cyflogaeth. Yn ogystal, mae’n darparu cymorth addysgol trwy alluogi myfyrwyr i ymroi'r hyn sydd wedi cael ei dysgu yn ystod y cwrs i amodau ymarferol a di-gyfreithiol.

Diddordeb?

Os hoffwch darganfod mwy amdan Gyfraith Stryd, neu sut i ymuno, cysylltwch â street@undebbangor.com