Diwrnodau Agored ac Ymweliadau

Dywed llawer o fyfyrwyr mai’r Diwrnod Agored yw’r dylanwad mwyaf wrth benderfynu pa brifysgol i fynd iddi.

Mae’r Diwrnodau Ymweld Ymgeiswyr UCAS wedi eu cynllunio’n arbennig ar gyfer ymgeiswyr UCAS sydd eisoes wedi derbyn cynnig gan Brifysgol Bangor. Wrth ddod i’n Diwrnod Ymweld byddwch yn darganfod mwy am y cyrsiau sydd ar gael, yn ogystal â chael cyfle i sgwrsio a holi staff a myfyrwyr a phrofi awyrgylch Prifysgol Bangor.

Diwrnodau Ymweld Ymgeiswyr UCAS

Cynhelir ein Diwrnodau Ymweld ar gyfer ymgeiswyr drwy UCAS ar:

  • Dydd Sadwrn 22 Chwefror 2020
  • Dydd Sadwrn 4 Ebrill 2020
  • Dydd Sadwrn 25 Ebrill 2020

Cofrestrwch am Ddiwrnod Ymweld

Am fwy o wybodaeth am ein Diwrnodau Agored, neu os hoffech ymweld â’r Brifysgol ond wedi methu dod i un o’r Diwrnodau Agored UCAS, cysylltwch â ni ar 01248 382085 neu e-bostiwch cahb@bangor.ac.uk

Pam dod i’r Diwrnod Agored?

Bydd y diwrnod yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau, yn cynnwys:

  • Ymweliadau gydag ysgolion unigol a chyfarfodydd gyda staff a myfyrwyr
  • Teithiau o gwmpas neuaddau a’r campws
  • Sgyrsiau am gyllid myfyrwyr a neuaddau
  • Rydym hefyd yn falch o allu cynnig hyd at £30 mewn costau teithio.

Ein Lleoliad

Rydym wedi ein lleoli yn harddwch gogledd Cymru, rhwng mynyddoedd Eryri a’r afon Menai. Mae gan Fangor gysylltiadau trafnidiaeth rhagorol ac mewn ychydig oriau gallwch fod yn rhai o brif ddinasoedd Prydain, yn cynnwys Manceinion, Lerpwl a Dulyn. Mwy am ein lleoliad a map o’r Brifysgol...

Methu disgwyl nes y Diwrnod Agored?

Edrychwch ar ein Diwrnod Agored Rhithwir am flas o fywyd myfyriwr ym Mangor.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglyn ac ymweliad i’r Brifysgol...

...neu os ydych angen rhagor o wybodaeth am y Diwrnodau Agored, ymweld a’r Brifysgol, neu y cyrsiau – cysylltwch gyda ni.

Tîm Derbyn
Ffôn: 01248 382085

E-bost: cahb@bangor.ac.uk

Edrychwn ymlaen i’ch gweld ym Mangor yn fuan!