Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diwrnodau Agored ac Ymweliadau

Mae'n ddrwg gennym orfod cyhoeddi ein bod yn gohirio gweddill y Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr. 

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra a'r siom y bydd hyn yn ei achosi i chi a'ch teulu / ffrindiau, ond mae'r brifysgol wedi penderfynu gohirio'r digwyddiadau hyn. Rydym yn monitro'r sefyllfa mewn perthynas â'r pandemig Coronafirws (Covid-19) yn ofalus, a'n blaenoriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn yw lles myfyrwyr, staff, ymwelwyr a'r gymuned leol.  

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi ynglŷn â'ch cais i astudio yma, ac yn anfon manylion atoch am ffyrdd eraill o ddysgu mwy am eich cwrs ac am lety a bywyd fel myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor.

Yn y cyfamser, mae croeso i chi gofrestru yma i fynychu un o'r Diwrnodau Agored nesaf a gynhelir yn y Brifysgol.