Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cynllun Interniaeth Is-raddedig

Mae Cynllun Interniaeth Is-raddedig Prifysgol Bangor yn cynnig interniaethau taledig o fewn y Brifysgol, er mwyn gwella cyflogadwyedd myfyrwyr.

Mae pob myfyriwr is-raddedig ym Mangor yn gymwys i wneud cais, ac maent yn gymwys am 20xp yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor.

Dyma esiamplau o interniaethau sydd wedi cael eu cynnig yn y gorffennol:

  • Cynorthwyydd Ymchwil: Galluoedd gramadegol plant dwyieithog Cymraeg-SaesnegYsgol Ieithyddiaeth a Iaith Saesneg
  • Marchnata: Prosiect Ehangu Profiad Myfyrwyr – Ysgol Busnes Bangor
  • Cydlynu Digwyddiad: Wythnos Caffael Genedlaethol Cymru 2013 – Ysgol y Gyfraith
  • Cyfryngau Cymdeithasol: Proffilio'r Cyfryngau Cymdeithasol – Ysgol Gwyddorau Meddygol
  • Hybu Ymgyrch: Swyddog Cefnogaeth PrifBlaned – Sefydliad Cymreig dros Adnoddau Naturiol
  • Datblygu Gweithdy: Datblygu Gweithdai Cyfrifiadureg i bobl ifanc 11-19 oed – Ysgol Cyfrifiadureg
  • Prosiect Cynghori: Project Effeithlonrwydd Ynni Gwresogi – Ystadau a Chyfleusterau
  • Prosiect Cynghori: Ymgynghoriaeth Ailddatblygu Maes Glas – Maes Glas

Darllenwch mwy am y Cynllun Interniaeth Is-raddedig