Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor

Sefydlwyd Prifysgol Bangor yn 1884, gan ei gwneud yn un o’r sefydliadau hynaf a mwyaf clodwiw ym Mhrydain sy’n dyfarnu graddau. Am fwy na 120 o flynyddoedd, mae myfyrwyr o bob rhan o’r byd wedi graddio o Fangor ac wedi mynd ymlaen i gael llwyddiant mawr yn yr yrfa a ddewiswyd ganddynt.

Rhagoriaeth mewn addysgu ac ymchwil

Mae myfyrwyr o ledled y byd yn dewis Bangor am ei rhagoriaeth mewn addysgu ac ymchwil.

Yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu ('TEF') cenedlaethol, dyfarnwyd Gwobr Aur - sef y raddfa uchaf posibl - i Brifysgol Bangor am safon ei haddysgu.

Yn yr asesiad diweddaraf o ansawdd yr ymchwil mewn prifysgolion ym Mhrydain, y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ('REF'), cafodd mwy na thri chwarter o ymchwil Bangor ei gydnabod fel naill ai “gyda’r orau yn y byd” neu “yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol”.

Rhoi cefnogaeth gref ar gyfer gweithgareddau ymchwil

Mae’r Brifysgol yn rhoi cefnogaeth gref ar gyfer gweithgareddau ymchwil ac yn annog cysylltiadau â chyrff masnachol a diwydiannol ym Mhrydain a thramor. Rydym ni’n ceisio ymateb i anghenion lleol a rhanbarthol tra’r ydym yn cynnal uchelgeisiau rhyngwladol a dilyn y rheiny.

Er mwyn helpu gyda’r uchelgeisiau hyn, ailddatblygwyd y campws ar gost o £20m, sy’n cynnwys canolfan busnes a rheolaeth gwerth £10m ac adeilad newydd ar gyfer gwyddorau’r amgylchedd. Rydym ni hefyd wedi gweithio gyda busnes a diwydiant ar ddatblygiad Pontio, Canolfan y Celfyddydau ac Arloesi gwerth £36m sydd yn cynnwys theatr, lle arddangos ac Undeb y Myfyrwyr newydd; a phrojectau proffil uchel fel CAST (Canolfan Technoleg Meddalwedd Uwch) ym Mharc Menai, Bangor, a’r Technium OpTIC ym Mharc Busnes Llanelwy.

Darganfyddwch mwy amdan Prifysgol Bangor.