Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhaglen Ysgolheigion ar Ymweliad

2010/2011 - Yr Athro Eugene Basanta

Yr Athro Eugene Basanta, o Brifysgol De Illinois yn yr UDA, yw Ysgolhaig ar Ymweliad presennol Ysgol y Gyfraith, Bangor. Cyflawnwyd ymchwil i Gyfraith Iechyd Gymharol yn ystod ei ddaliadaeth, gyda ffocws penodol ar Hawliau Cydwybod meddygon - achosion lle bydd meddyg â gwrthwynebiad moesol i ryw weithred feddygol fel erthyliad - a’r raddfa y mae’r gyfraith yn amddiffyn iddo yn achosion fel hyn.

Mae arbenigaeth yr Athro Basanta wedi seilio ym mholisi a chyfraith iechyd. Ym Mhrifysgol De Illinois, mae’n Athro o fewn yr Ysgol Meddygaeth yn ogystal ag Athro yn y Gyfraith. Addysgwyd Cyfraith Iechyd Gymharol a Chyfraith Cytundeb i fyfyrwyr yn yr UDA, ac mae’n cyfarwyddo rhaglen chwe blynedd i fyfyrwyr sydd eisiau ennill gradd yn y gyfraith ochr yn ochr gyda gradd ym meddygaeth. I ffwrdd o’r Brifysgol, mae’n eistedd ar Fwrdd Llywodraethwyr Coleg Americanaidd Meddygaeth Gyfreithiol, sefydliad cenedlaethol sy’n cynnwys cyfreithwyr, meddygon a MJDJ (sef rheini sydd wedi cyflawni graddau yn y ddau faes).

Yn ystod ei amser ym Mangor, bu’r Athro Basanta yn cyfrannu at ddysgu, ac yn rhoi darlithoedd ar bynciau yn cynnwys diwygiad gofal iechyd yn yr UDA (sydd yn bwnc o ddadl wleidyddol ddwys ar hyn o bryd) a chymhariaeth o gamymddygiad meddygol yn yr UDA a DU. Mae o wedi treulio amser yn gweithio gydag ac yn cynghori myfyrwyr PhD sydd â diddordeb mewn meysydd ymchwil tebyg, yn cynnwys hawliau cleifion gydag afiechydon marwol.

2009/2010 - Yr Athro Jihu Liu

Treuliodd yr Athro Jihu Liu flwyddyn yn Ysgol y Gyfraith ym Mangor fel athro ar ymweliad yn ymchwilio i gyfraith trethiant.  Mae’r Athro Liu yn athro yn Ysgol y Gyfraith y Central South University yn Changsha, yn nhalaith Hunan yn Tsieina.  Mae’n ysgolhaig o fri gan ei fod yn gyfarwyddwr gweithredol cangen ymchwil cyfraith cyllid a threthiant Cymdeithas y Gyfraith yn Tsieina. Mae hefyd yn gyfarwyddwr cymdeithas ymchwil cyfraith economaidd Cymdeithas y Gyfraith yn Tsieina. Cyfraith trethiant a chyfraith ymddiried yw ei brif feysydd ymchwil.  Mae wedi cyhoeddi monograffau academaidd ar gyfreitheg a bylchau yng nghyfreithiau trethiant Tsienia a hefyd nifer o werslyfrau a llawer o erthyglau mewn cyhoeddiadau eraill.

Yn ystod ei gyfnod ym Mangor, bu’n astudio athrawiaeth ecwiti ac yn asesu llwyddiant Tsieina yn y broses o ymgorffori’r cysyniad o ymddiried, sydd eisoes yn bodoli yng nghyfraith gwlad Tsieina, yng nghyfraith sifil Tsieina. Mae hwn yn faes cymhleth iawn o’r gyfraith a gorffennodd yr Athro Liu ei ymchwil trwy gyflwyno seminar i staff academaidd, myfyrwyr Meistr a myfyrwyr PhD Ysgol y Gyfraith o’r enw “China’s Trust Law - A Body without Arms and Legs?” Roedd y seminar yn un hynod o ddiddorol a disgrifiodd yr Athro Liu sut cafodd y cysyniad o ymddiried ei ymgorffori yn neddfwriaeth Tsieina, gan godi nifer o gwestiynau am ei effeithiolrwydd, nodi’r gwendidau ac awgrymu sut y gellir eu datrys.


  • Yr Athro Liu gyda Lei Zhu, myfyriwr PhD (cyfieithydd)
  • Yr Athro Liu yn cyflwyno ei ddarlith ar gyfraith ymddiried Tsieina
  • Yr Athro Liu yn rhoi darlith ar gyfraith ymddiried Tsieina
  • Yr Athro Liu a’r Athro Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith, Bangor, ar ddechrau seminar yr Athro Liu
  • Staff a myfyrwyr yr ysgol sydd ar y cwrs LLM Cyfraith Fasnachol a’r cwrs PhD