Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Lleoliadau Gwaith

Trwy ein hymdrechion parhaus i ddatblygu cysylltiadau gydag ymarferwyr cyfreithiol trwy’r Deyrnas Unedig, gall Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor, cynnig rhaglen nodedig o Brofiad Gwaith a chynlluniau Cysgodi (sef cysgodi Barnwr) i’w fyfyrwyr.

Mae Profiad Gwaith yn rhoi cyfle unigryw i brofi’r math o yrfaoedd cyfreithiol sydd ar gael i raddedigion y Gyfraith, o Bractis Gyfreithiwr i Lywodraeth Leol. Maent yn galluogi myfyrwyr i wneud penderfyniadau gwybodus ynglyn â beth yn union i wneud ar ôl graddio, a bo hynny’n astudiaethau pellach, cyflawni ymchwil mewn maes arbennigol, neu ddewis y llwybr gyrfa gorau iddyn nhw.

Dyma rhai o’r cwmnïau sy’n cynnig Profiad Gwaith i fyfyrwyr Bangor:

  • Siambrau Linenhall
  • Hill Dickinson
  • Hugh James
  • Gamlins
  • Tudur Owen Roberts Glynne & Co
  • Hillyer McKeown
  • Cyngor Gwynedd
  • Siambrau Bargyfreithwyr yng Nghaer, Lerpwl a Manceinion

Mae croeso i bob myfyriwr gwneud cais am leoliad Profiad Gwaith. Cyhoeddwyd gwybodaeth ynglyn ag agoriadau ar Blackboard, yr adnodd dysgu ar-lein, ar gychwyn bob blwyddyn academaidd.

Swyddog Lleoliadau

Mae Gwilym Owen yn Gyfreithiwr cymwysedig sydd yn gweithio fel ymgynghorydd rhan-amser gyda Gamlins, cwmni rhanbarthol mawr o Gyfreithwyr. Mae hefyd yn ddarlithydd llawn-amser yn Ysgol y Gyfraith, ac yn aelod o dîm broject ‘Ennill wrth Dendro’. Mae ei waith ar y project ymchwil hwn yn ymglymu asesu’r trawiad y mae’r ‘European Remedies Directive’ diweddaraf wedi cael ar gaffael yng Nghymru, gan ystyried agweddau megis mynediad i gyfiawnder.