Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cofrestrfa Academaidd A - Y

A

Adroddiad ar Amgylchiadau Arbennig
Anabledd (Gwasanaeth Cefnogaeth)
Ansawdd a Safonau
Archebu Ystafelloedd
Archwiliadau Ansawdd Mewnol
Arholi Allanol
Arholiadau
Ariannol (Uned Cymorth)
Arolwg Blynyddol a Chynlluniau Datblygu
Asesu Dulliau

B

Benthyciadau (i Fyfyrwyr)
Blwyddlyfrau Ar-lein

C

Calendr Academaidd
Canolfan Gwasanaeth Myfyrwyr
Cefnogaeth Myfyrwyr
Côd Ymarfer (SA)
Cofnodion Myfyrwyr
Cofrestru
Cyfarfodydd (Pwyllgorau)
Cynghori
Cyrsiau Medrau Trosglwyddadwy
Cysylltiadau

CH

 

D

Derbyniadau
Dilysu (Dogfennau)
Dogfennau Banner
Drefn Apêl
Dyddiadau Semester
Dyddiadur (Cyfarfod)
Dyslecsia (Cefnogaeth)

DD

E

F

FF

Ffïoedd Dysgu
Ffurflenni
Ffurflenni Canlyniad ac Adroddiad
Ffurflenni Enwebu (Arholi Allanol)
Ffurflenni Hawlio (Arholi Allanol)
Ffurflenni QA1
Ffurflenni QA2

G

Graddio
Gweithdrefn Cwynion (Myfyrwyr)
Gyrfaoedd a Chyfleoedd

NG

H

I

Iechyd
Iechyd Meddwl

L

LL

Llawlyfr a Chôd Ymarfer Sicrhau Ansawdd
Llawlyfrau Myfyrwyr

Lle Rydym Ni?
Llety

M

Modiwlau (Blwyddlyfrau)

N

Newid Cyfeiriad

O

Oriau Agor y Swyddfa - Cofnodion Myfyrwyr

 

P

Polisi Cynaliadwyedd

Pwyllgorau

Pwy Rydym Ni?

PH

R

RH

Rhaglen i Raddedigion - Cyrsiau Medrau Trosglwyddadwy
Rheolau a Dulliau Gweithredu
Rheoliadau ar gyfer Rhaglenni Hyfforddedig
Rhyngwladol (Gwasanaeth Cefnogaeth)

S

Seibiant Astudio (Staff)
Semester (Dyddiadau)
Staff
Swyddfa Academaidd
Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr
Swyddfa Derbyniadau
Swyddfa'r Cofrestrydd Academaidd

T

Tai Myfyrwyr
Trawsgrifiad

Tystysgrifau

 

TH

U

Uned Amserlen
Uwch Diwtoriaid Ôl-radd

W

Y

Ymarfer Annheg
Ymarfer Asesu Ymchwil
Ymchwil (Uwch Diwtoriaid Ôl-radd)