Ffurflenni

Holl ffurflenni

 • Mynediad i Wasanaethau i Ymwelwyr Na Fyddent Yn Graddio [MS Word] [PDF]
 • Cais am Gadarnhad o Gymhwyster [MS Word] [PDF]
 • Cais i Ymestyn Hyd Cas Fisa er Mwyn Cwbhlau Astudiaethau [PDF]
 • Ffurflen Newid Dull o Astudio [MS Word] [PDF]
 • Ffurflen Hysbysu Newid Enw [MS Word] [PDF]
 • Ffurflen Gais am Gopi o Dystysgrif HNC/HND/TEFL/Astudiaethau Agored MS Word]
 • Ffurflen Holi am Statws Ffioedd [MS Word] [PDF]
 • Ffurflen Cais Gan Staff i Gael Eu Heithrio Rhag Ffioedd [MS Word] [PDF]
 • Ffurflen Gais Am Ad-dalu Ffioedd Dysgu [MS Word] [PDF]
 • Ffurflen Gais Hunan-Ardystio Myfyrwyr am Amsenoldeb oherwydd Salwch [MS Word]

Ffurflenni Penodol ar gyfer Uwch-raddedigion

 • Ffurflen Gais am Estyniad i Ddyddiad Cyflwyno Thesis / Traethawd Hir [MS Word] [PDF]
 • Cais Derbyn i Gynllun Gradd Uwch Gan Aelodau Staff A Chynorthwywyr Ymchwil [PDF]
 • Ffurflen Ail-Asesu Ol-Radd [MS Word] [PDF]
 • Ffurflen Datganiad (Traethodau Hir Meistr) [MS Word] [PDF]
 • Ffurflen Datganiad (ymchwilio) [MS Word] [PDF]
 • Ffurflen Llythyr Geirda / Cymeradwyaeth [MS Word] [PDF]
 • Ffurflen Hysbysu Tynnu’n ôl [MS Word] [PDF]
 • Ffurflen Gais ar Gyfer Gohirio/torri ar Draws Cofrestru Dros Dro [MS Word] [PDF]