Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Tîm Perfformiad Amgylcheddol y Campws (CEPT)

Mae Tîm Perfformiad Amgylcheddol y Campws, a gydlynir gan y Lab Cynaliadwyedd dan gadeiryddiaeth y Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd, yn sicrhau yr ymdrinnir â materion o ddydd i ddydd sy’n ymwneud â pherfformiad amgylcheddol ac yn trafod y materion a godir gan y FelinDrafod, cymunedau mewnol ac allanol y Brifysgol, y Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd a’r Grŵp Tasg Cynaliadwyedd. Mae’n defnyddio’r rhain i lywio cyfeiriad, cynllunio a rheolaeth o ddydd i ddydd ein system rheoli amgylcheddol a’n rhaglen ar gyfer y campws cyfan. Mae’r grŵp hwn yn adrodd i’r Grŵp Tasg Cynaliadwyedd sy’n adrodd i Bwyllgor Gweithredu’r Brifysgol.

Cadeirydd:

  • Dr Einir Young, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd

Aelodau:

  • Natalie Chivers – Cydlynydd Bioamrywiaeth y Campws
  • Gwenan Griffith – Cydlynydd Cyfathrebu ac Ymgysylltu
  • Gwen Holland – Cydlynydd Gwastraff y Campws
  • Dr Liz Shepherd – Cydlynydd Ynni, Dŵr a Theithio’r Campws
  • Dr Gwenith Elias – Cydlynydd Addysgu a Dysgu
  • Emma Riches – Swyddog Iechyd a Diogelwch
  • Gareth Wyn Jones – Pennaeth Iechyd a Diogelwch
  • Cynrychiolydd myfyrwyr
  • Cyfranogwyr a wahoddir yn ôl y gofyn gan wasanaethau academaidd a chefnogi