Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Undebau Llafur

Cymryd rhan

Rydym yn annog cynrychiolwyr undebau llafur i gymryd rhan lawn ym mhob agwedd ar Gynaliadwyedd@Bangor ac mae gennym berthynas waith ardderchog gydag uwch swyddogion a chynrychiolwyr pob undeb gydnabyddedig ym Mhrifysgol Bangor.

Codi mater cynaliadwyedd yn Fforwm Undebau’r Campws

Mae Fforwm Undeb Campws, dan gadeiryddiaeth yr Is-ganghellor, yn cwrdd tair gwaith y flwyddyn a thrafodir materion sy’n ymwneud â chynaliadwyedd a llesiant yn ôl yr angen. Mae cynaliadwyedd yn eitem sefydlog ar yr agenda a bydd y Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd yn rhoi’r newyddion diweddaraf am faterion perthnasol i’r grŵp. Rydym yn annog yr holl Undebau i ddod â materion sy’n ymwneud â chynaliadwyedd i’n sylw yn y cyfarfod hwn.

Dewch i’r melinau trafod cynaliadwyedd a llesiant

Fel cynrychiolydd, mae croeso i chi ymuno â melinau trafod Bangor a byddwch eisoes yn derbyn ein gwahoddiadau e-bost bob mis y cynhelir y melinau trafod (fel rheol rhwng Hydref a Mai) trwy restr bostio “holl staff” y brifysgol. Gallwch gymryd rhan mewn unrhyw un neu bob un o’r sesiynau heb fod angen archebu neu gofrestru. Mae ein gwahoddiadau hefyd yn eich cysylltu â’r tudalennau MelinauTrafod a Digwyddiadau fel y gallwch gael gwybod mwy am sesiynau’r gorffennol a’r dyfodol.

Gellwch gael rhagor o wybodaeth am undebau llafur cydnabyddedig Bangor

UCU     Unison     Unite