Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Grwp Tasg Cynaliadwyedd

Mae’r Grŵp Tasg Cynaliadwyedd yn rhan o strwythur pwyllgor Gweithredwyr y Brifysgol. Mae’n cyfarfod bob chwarter ac yn goruchwylio esblygiad a gweithrediad y rhaglen cynaliadwyedd a ddatblygwyd gan Y Lab Cynaliadwyedd. Mae’r grŵp hwn, dan gadeiryddiaeth un o’r dirprwy is-ganghellorion, yn adrodd i Bwyllgor Gwaith y Brifysgol.

Cadeirydd:

 • Yr Athro Jerry Hunter, Dirpwy Is-Ganghellor Cyfrwng Cymraeg a Chysylltiad â'r Gymuned)

Aelodau:

 • Yr Athro Paul Brocklehurst, Cyfarwyddwr, Sefydliad Hap-dreialon Iechyd, Gogledd Cymru
 • Nicola Day, Cyfarwyddwr Caffael
 • Llywydd Undeb y Myfyrwyr Bangor
 • Dr Carl Hughes, Uwch Ddarlithydd, Ysgol Seicoleg
 • Nia Gwyn Meacher, Dirprwy Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol
 • Derwyn Owen, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau Eiddo a Champws
 • Dr Iestyn Pierce, Pennaeth yr Ysgol Peirianneg Electroneg
 • Dr Kevin Mundy Ysgrifennydd y Brifysgol a Chyfarwyddwr Cynllunio a Llywodraethu
 • Gareth Wyn Jones Pennaeth Iechyd a Diogelwch
 • Carl Shipton, Pennaeth Cyllid Gweithredol
 • Dr Einir Young, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd