Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bioamrywiaeth

Rydym yn anelu i sicrhau nad yw ein gweithgareddau yn cael effaith niweidiol ar y planhigion a'r anifeiliaid sy'n rhannu ein hamgylchedd. Yn arbennig, wrth reoli a chynnal ein Hystâd, fe fyddwn yn nodi unrhyw wrthdaro posibl, a’i leihau ble bo'n bosib. Byddwn hefyd yn chwilio am gyfleoedd i wella'r bioamrywiaeth yn yr Ystâd, er enghraifft, yng nghynlluniau adeiladau newydd.

Ein Polisi Bioamrywiaeth

Adroddiad Adran 6 (Bioamrywiaeth ac Gwydnwch Ecosystemau) 2019

Ein cynllun gweithredu bioamrywiaeth 2017-18

Gardd Fotaneg Treborth Prifysgol Bangor

Crynodeb o fioamrywiaeth yng Ngardd Fotaneg Treborth

Cyfleoedd i fyfyrwyr astudio bioamrywiaeth ar brojectau ymchwil ar lefel gradd a meistr sy’n cael eu cynnig gan Brifysgol Bangor mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru