Grŵp Tasg Iechyd a Diogelwch - dan adolygiad

Mae’r Brifysgol wedi sefydlu Grŵp Tasg Iechyd a Diogelwch a fydd lle bo’n briodol, yn gweithredu ar ran yr Is-Ganghellor, a bydd yn arwain materion iechyd a diogelwch yn y sefydliad.  

Mae gan y Grŵp Tasg Iechyd a Diogelwch awdurdod, ar ran yr Is-Ganghellor, dros weithredu polisïau iechyd a diogelwch y Brifysgol, datblygu arferion da a monitro materion gweithredol cysylltiedig. Mae’r Grŵp Tasg Iechyd a Diogelwch yn adrodd i’r Pwyllgor Gweithredu ac i’r Is-Ganghellor drwy ei Gadeirydd.

Cylch Gorchwyl y Grŵp Tasg Iechyd a Diogelwch yw: 

 1. Bod yn gyfrifol, ar ran yr Is‐Ganghellor, dros oruchwylio gweithredu Polisïau Iechyd a Diogelwch y Brifysgol 
 2. Monitro unrhyw faterion gweithredol ynghylch iechyd a diogelwch 
 3. Adrodd i’r Pwyllgor Gweithredu a rhoi adroddiad i Bwyllgor Iechyd a Diogelwch
 4. Ceisio hyrwyddo materion iechyd a diogelwch ar draws y Sefydliad 

Mae aelodau cyfredol y Grŵp Tasg Iechyd a Diogelwch yn cynnwys y Ysgrifennydd y Prifysgol (Cadeirydd), yr Y Dirprwy Is-Ganghellor i Myfyrwyr, yr Cyfarwyddwr yr Undeb Myfyrwyr, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo a Champws a Phennaeth Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch. Mae’r Is-Ganghellor yn derbyn agenda, papurau a chofnodion y Grŵp Tasg Iechyd a Diogelwch.

Aelodaeth

 • Ysgrifennydd y Prifysgol: Dr Kevin Mundy
 • Y Dirprwy Is-Ganghellor i Myfyrwyr: Yr Athro Carol Tully
 • Cyfarwyddwr yr Undeb Myfyrwyr: Ms Mair Rowlands
 • Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol: Mrs Tracy Hibbert
 • Deon Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg: Athro Paul Spencer
 • Deon Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes: Athro Andrew Edwards
 • Dirpwy Rheolwr ColegGwyddorau Dynol: Dr Huw Roberts
 • Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo a Champws:
 • Pennaeth Iechyd a Diogelwch: Mr Gareth W. Jones