Dr Aled Llion Jones BA AM MPhil PhD

Enw
Dr Aled Llion Jones
Swydd
Darlithydd
E-bost
aled.llion@bangor.ac.uk
Ffôn
+44 (0) 1248  38 2243
Lleoliad
Ysgol y Gymraeg, Ystafell 7, Coridor yr Athrawon

Cefndir

Enillodd raddau BA ac MPhil drwy astudio Athroniaeth, Ffiseg, Saesneg a Chymraeg ym Mhrifysgolion Leeds, Helsinki a Chaerdydd.

Bu’n Ddarlithydd yn y Gymraeg yn Adran Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Gatholig Lublin, Gwlad Pwyl (1998-2003) ac yn Ysgol y Wyddeleg, Prifysgol Gaillimh, Iwerddon (2003-2005).

Enillodd ei ddoethuriaeth o Brifysgol Harvard (Ieithoedd a Llenyddiaethau Celtaidd, 2005-2011).

Yn 2011 ymunodd â staff Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor.

Cyhoeddwyd ei gyfrol gyntaf yn 2013: Darogan: prophecy, lament and absent heroes in medieval Welsh literature (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).

 

Dysgu

 • Llên Gyfoes (Lefel 1)
 • Ysgrifennu Cymraeg (Lefel 1)
 • Llên a Diwylliant (Lefel 1)
 • Golwg ar Lenyddiaeth (Lefel 1)
 • Gwyddeleg Modern (Lefel 1)
 • Athroniaeth a/mewn Llenyddiaeth (Lefel 1)
 • Ffuglen Kate Roberts (Lefel 2 a 3)
 • Llên a Chymdeithas 1500-1800 (Lefel 2 a 3)
 • Hanes yr Iaith (Lefel 2 a 3)
 • Chwedlau’r Oesoedd Canol (Lefel 2 a 3)
 • Y Canu Llys (Lefel 2 a 3)
 • Traethawd Estynedig (Lefel 3)
 • MA
 • PhD

Cyfrifoldebau Gweinyddol

Diddordebau Academaidd

 • Theori lenyddol
 • Athroniaeth ac athroniaeth iaith
 • Amlieithrwydd mewn llenyddiaeth
 • Llenyddiaethau canol oesol yr ieithoedd Celtaidd
 • Proffwydoliaeth mewn llenyddiaeth Gymraeg
 • Gwlad Pwyl a Chymru