Yr Athro Angharad Price MA DPhil

Enw
Yr Athro Angharad Price
Swydd
Athro
E-bost
a.price@bangor.ac.uk
Ffôn
+44 (0) 1248  38 2097
Lleoliad
Ysgol y Gymraeg, Ystafell 6, Coridor yr Athrawon

Cefndir

Magwyd ym Methel, Caernarfon. Graddiodd mewn ieithoedd modern yng Ngholeg Iesu, Rhydychen lle'r enillodd hefyd ddoethuriaeth yn yr adran Astudiaethau Celtaidd.

Rhyddiaith y cyfnod modern yw ei phrif ddiddordeb ymchwil: cyhoeddodd gyfrol ar waith Robin Llywelyn yng nghyfres Llên y Llenor yn 2000 ac astudiaeth o ffuglen Gymraeg y 1990au, Rhwng Gwyn a Du, yn 2002.  Ei hail gyfrol yng nghyfres Llên y Llenor oedd astudiaeth ar y Cymry alltud yn yr Eidal adeg Elisabeth I, sef Gwrthddiwygwyr Cymreig yr Eidal. Yn 2013 cyhoeddodd astudiaeth ar yrfa gynnar T.H. Parry-Williams, Ffarwel i Freiburg, cyfrol a roddwyd ar restr fer Llyfr y Flwyddyn yn 2014 ac a enillodd wobr Ellis Griffith Prifysgol Cymru. Bu'n golygu Ysgrifau Beirniadol gyda Tudur Hallam rhwng 2011 a 2016, ac mae hi bellach yn cadeirio Bwrdd Ymgynghorol O'r Pedwar Gwynt. Mae'n gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Mae Angharad hefyd yn llenor creadigol. Cyhoeddodd stori fer hir o’r enw Tania’r Tacsi yn 1999. Yn 2002 enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi gyda’r nofel O! Tyn y Gorchudd, cyfrol a enwyd yn Llyfr y Flwyddyn 2003. Cyfieithwyd y nofel i’r Saesneg gan Lloyd Jones dan y teitl, The Life of Rebecca Jones, yn 2010. Yn 2014 cyhoeddwyd cyfieithiad Bengaleg o'r nofel gan Sunandan Roy Chowdhury (Rebeka jones er katha), cyfieithiad Almaeneg gan Gregor Runge (Das Leben der Rebecca Jones), a chyfieithiad Rwmaneg gan Emilia Ivancu (Oh, Ridica Valul) .

Yn 2010 cyhoeddodd Angharad ei hail nofel, Caersaint, a ysbrydolwyd gan dref Caernarfon. Cyrhaeddodd hon restr fer Llyfr y Flwyddyn yn 2011. Angharad oedd yr awdur Cymraeg cyntaf i fod yn rhan o gynllun Scritture Giovani dan nawdd yr Undeb Ewropeaidd.

Yn 2014 fe'i dewiswyd yn aelod o banel Finnegan's List Cymdeithas Awduron Ewrop, a hi oedd awdur y ddrama Nansi a berfformiwyd gan Theatr Genedlaethol Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2015 ac a deithiodd o gwmpas Cymru yn 2016. Enillodd wobr 'Dramodydd Cymraeg Gorau' am y ddrama hon yng Ngwobrau Theatr Cymru 2017.

 

Dysgu

 • Llên Gyfoes (Lefel 1)
 • Theatr Fodern Ewrop (Lefel 1)
 • Yr Iaith ar Waith (Lefel 1)
 • Ymarfer Ysgrifennu (Lefel 2)
 • Rhyddid y Nofel (Lefel 2 a 3)
 • Gweithdy Rhyddiaith (Lefel 2 a 3)
 • Y Theatr Gymraeg Fodern (Lefel 2 a 3)
 • Traethawd Estynedig (Lefel 3)

 

Cyfrifoldebau

 • Uwch Diwtor
 • Tiwtor yng ngofal anabledd
 • Tiwtor yng ngofal cyflogadwyedd
 • Tiwtor yng ngofal myfyrwyr cydanrhydedd
 • Cydlynydd yr Wythnos Groeso
 • Cydlynydd yr Arweinwyr Cyfoed

 

Meysydd Ymchwil

 • Rhyddiaith y cyfnod modern
 • Ysgrifennu creadigol
 • Llenyddiaeth gymharol
 • Moderniaeth
 • Y Dadeni

 

Gwobrau

 • Ysgoloriaeth Goffa Saunders Lewis 1995
 • Y Fedal Ryddiaith 2002
 • Llyfr y Flwyddyn 2003
 • Ysgoloriaeth Ymchwil AHRC 2010
 • Ysgoloriaeth Ymchwil DAAD 2013
 • Gwobr Ellis Griffith 2014
 • Medal Glyndwr MOMA Cymru 2014
 • Dramodydd Cymraeg Gorau (Gwobrau Theatr Cymru) 2017

 

Prif gyhoeddiadau

 

Cyfrolau academaidd

 • Smentio Sentiment - Beirdd Concrid Grŵp Fiena 1954-1964 (Cyfres Cynnyrch Gwobr Goffa Saunders Lewis) (Aberystwyth: Cronfa Goffa Saunders Lewis, 1996).
 • Robin Llywelyn (Cyfres Llên y Llenor) (Caernarfon: Gwasg Pantycelyn, 2000).
 • Rhwng Gwyn a Du: Agweddau ar Ryddiaith Gymraeg y 1990au (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2002).
 • Chwileniwm: Technoleg a Llenyddiaeth (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2002).
 • Gwrthddiwygwyr Cymreig yr Eidal (Cyfres Llên y Llenor) (Caernarfon: Gwasg y Bwthyn, 2005).

 

 

   

Cyfrolau creadigol

 • Tania’r Tacsi (Llandysul: Gwasg Gomer, 1999).

 

 

 

Cyfieithiadau

 

          

 

Cyfrolau a olygwyd

 • Chwileniwm: Technoleg a Llenyddiaeth (Gwasg Prifysgol Cymru, 2002).
 • gyda Tudur Hallam, Ysgrifau Beirniadol XXXI (Gwasg Gee, 2012).
 • gyda Tudur Hallam, Ysgrifau Beirniadol XXXII (Gwasg Gee, 2013).
 • gyda Tudur Hallam, Ysgrifau Beirniadol XXXIII (Gwasg Gee, 2014).
 • Ysgrifau Beirniadol XXXIV (Gwasg Gee, 2016).
 • gyda Helena Miguelez-Carballeira a Judith Kaufmann, Translation Studies: Special Issue Wales (Routledge, 2016).

 

Erthyglau academaidd

 • 'Cyfoeth Cyfieithu', Taliesin (Gaeaf 1997), 11-39.
 • 'Y Gymraeg: Iaith sy’n Swcro Gwrywdod?', Tu Chwith (Mai 1998), 94-114.  
 • 'Travelling on the Word-Bus: Gwyneth Lewis's Welsh Poetry', PN Review (May 1999), 49-51.
 • 'Mythau Cenedlaethol yn Llenyddiaeth Ddiweddar Ewrop', Y Traethodydd (Ebrill 1999), 101-113          
 • 'Chwarae geiriau fel gwyddbwyll: Barddoniaeth Gymraeg Gwyneth Lewis', Taliesin (110), 113-25.
 • 'Robin Llywelyn: Cyfarwydd ac Anghyfarwydd', yn John Rowlands (gol.), Y Sêr yn eu Graddau: Golwg ar Ffurfafen y Nofel Gymraeg Ddiweddar (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2000), 192-211.  
 • 'Writing on the edge of catastrophe', yn Christopher Meredith (gol.), The Literary Review: Re-Imaging Wales (Dickinson University, New Jersey) (Winter 2001), 372-80.
 • 'Ar drywydd y "bigel phyrnig" – golwg ar fywyd a gwaith Morys Clynnog', Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon (2003), 15-32.
 • 'Golwg ar fywyd a gwaith Hugh Jones, Maesglasau', Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion 2003, cyfrol 10 (2004), 98-110.
 • 'Tan Frig y Gwinwydd: Gwrthddiwygwyr Cymreig yr Eidal', yn Geraint H. Jenkins (gol.), Cof Cenedl XIX (Llandysul: Gwasg Gomer, 2004), 37-68.        
 • ‘Borshiloff’, yn Owen Thomas (gol.), Llenyddiaeth mewn Theori (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2006), 137-51.
 • ‘John Rowlands: y beirniad bydol’, Ysgrifau Beirniadol XXVII, gol. gan Gerwyn Wiliams (Llandysul: Gwasg Gee, 2007), 50-72.
 • ‘T. H. Parry-Williams, Freiburg a Freud’, Llenyddiaeth mewn Theori, cyfrol 1, gol. gan Owen Thomas (Llandysul: Gwasg Gomer, 2007), 107-122.

 • ‘Monica mewn Cyffion’, Ysgrifau Beirniadol XXIX, gol. gan Gerwyn Wiliams (Llandysul: Gwasg Gee, 2010), 78-99.

 • 'Henri Bergson, T. H. Parry-Williams ac Amser', Taliesin, 145 (Gwanwyn 2012), 52-65.

 • 《翻 译与威尔士文学》( Translation and Welsh Literature)《外国文艺》(Foreign Literature and Art),艾黎译 (cyfieithwyd gan Ai Li),  2013年10月(Hydref 2013) 第五期 (cyf. 5), 17-24.
 • Cofnod ar T. H. Parry-Williams, Y Bywgraffiadur Cymreig (Llyfrgell Genedlaethol Cymru).

 

Ysgrifau

 • 'Mynydd Tynybraich' , Y Mynydd Hwn (Llandysul: Gwasg Gomer, 2005), 3-11.
 • ‘Mynydd Tynybraich’, On This Mountain (Llandysul: Gwasg Gomer, 2007), 3-11; hefyd yn Archipelago, 1 (Summer 2007), 31-36.
 • 'Ymbapuroli', Taliesin, 140 (Haf 2010), 93-101.

 • Rhagymadrodd i Cerddi gan T. H. Parry-Williams (Clasuron Gomer) (Llandysul: Gomer, 2011).
 • 'Swnllyd', Taliesin, 147 (Gaeaf 2012),18-31.

 • 'Y Llyfrau Gleision', Taliesin, 150 (Gaeaf 2013), 116-120.
 • 'Rhoi a Rhoi', Taliesin, 153 (Hydref 2014), 52-62.
 • 'Friederike Mayröcker at 90', Poetry Wales (Spring 2015), 52-4.
 • 'Annweledig', Taliesin, 155 (Haf 2015), 82-91.
 • 'Sound', Archipelago, 10 (Winter 2015), 3-13.
 • 'Writers' Rooms', Wales Arts Review, Chwefror 2016.
 • 'Jan Morris: Ar Blyg y Map', O'r Pedwar Gwynt, 2 (2016).
 • 'Roedd yno borthladd da...', O'r Pedwar Gwynt, 4 (2017).

 

  

 

Clywedol

O! Tyn y Gorchudd

Er mwyn clywed addasiad Radio Cymru o nofel Angharad Price, O! Tyn y Gorchudd, cliciwch isod. Llais yr actores a'r gantores o Faldwyn, Sian James, a glywir yn yr addasiad hwn a ddarlledwyd gyntaf yn Chwefror 2007. Cydnabyddir yn ddiolchgar ganiatad BBC Cymru i gynnwys y cyfeiriad hwn.