School Staff

Enw Swydd +44 1248

Pennaeth yr Ysgol

Yr Athro Gerwyn Wiliams Athro a Phennaeth yr Ysgol 382241

Staff Gweinyddol

Iwan Davies Gweinyddwr yr Ysgol 382083

Staff Academaidd Llawn-amser

Yr Athro Jason Walford Davies Athro 382239
Dr Aled Llion Jones Darlithydd 382243
Yr Athro Jerry Hunter Athro 382244
Yr Athro Peredur Lynch Athro 382245
Yr Athro Angharad Price Athro 382097
Dr Manon Williams Darlithydd Sgriptio gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol 383166

Staff Academaidd Rhan-Amser

Mr Robat Trefor Darlithydd
Elis Dafydd Myfyriwr PhD

Staff er Anrhydedd

Yr Athro Wyn Wiliam Darlithydd er Anrhydedd
Yr Athro Hywel Wyn Owen Athro er Anrhydedd
Yr Athro Patrick K Ford Athro er Anrhydedd