Staff yr Ysgol

Enw Swydd +44 1248

Pennaeth yr Ysgol

Yr Athro Gerwyn Wiliams Athro a Phennaeth yr Ysgol 382241

Staff Gweinyddol

Iwan Davies Gweinyddwr yr Ysgol 382083

Staff Academaidd Llawn-amser

Yr Athro Jason Walford Davies Athro mewn Cymraeg a Llenyddiaeth Gymraeg yn Saesneg 382239
Dr Aled Llion Jones Uwch Ddarlithydd mewn Llenyddiaeth Gymraeg a Chanoloesol 382243
Yr Athro Jerry Hunter Athro a PVC (Cyfrwng Cymraeg) 382244
Yr Athro Peredur Lynch Athro mewn Llenyddiaeth Gymraeg a Chanoloesol 382245
Yr Athro Angharad Price Athro mewn Cymraeg ac Ysgrifennu Creadigol 382097
Dr Manon Williams Darlithydd mewn Drama 383166

Staff Academaidd Rhan-Amser

Mr Robat Trefor Tiwtor Rhan Amser
Elis Dafydd Myfyriwr PhD

Staff er Anrhydedd

Yr Athro Wyn Wiliam Darlithydd er Anrhydedd
Yr Athro Hywel Wyn Owen Athro er Anrhydedd
Yr Athro Patrick K Ford Athro er Anrhydedd