Proffil o’r Athro Hywel Wyn Owen

Yr Athro Hywel Wyn Owen
Enw
Yr Athro Hywel Wyn Owen
Swydd
Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Enwau Lleoedd
E-bost
hywel.w.owen@bangor.ac.uk
Ffôn
+44 (0) 1248 383003/383214
Lleoliad
Yr Archifdy

Rhwng 1963 a 1969 roedd Yr Athro Hywel Wyn Owen yn athro Saesneg a Lladin yn Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgryg. Wedi hynny aeth yn ei flaen i weithio fel tiwtor, deon a phrifathro cynorthwyol y Coleg Normal ym Mangor.

Ymunodd â’r Brifysgol yn 1996 pan gafodd ei gyflogi yn bennaeth Ysgol Astudiaethau Cymuned, Rhanbarth a Chyfathrebu; swydd a barodd tan 2000. Hyd heddiw, mae’r Athro Hywel Wyn Owen yn gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Enwau Lleoedd yn y Brifysgol ac yn gyfarwyddwr project Bwrdd Gwybodau Celtaidd: arolwg enwau lleoedd Cymru.

Ymchwil

1977 MA (enwau lleoedd arglwyddiaeth Penarlâg)
1983 PhD (enwau lleoedd Arglwyddiaeth Ewloe a’r Hôb)

Cyhoeddiadau

1994: The Place-Names of East Flintshire (Gwasg Prifysgol Bangor)
1997: ‘Old English place-name elemnts in Domesday Flintshire’ (yn Names, Places and People)
1998: The Place-Names of Wales (Gwasg Prifysgol Bangor)
2000: Cymreigio Enwau lleoedd yng nghylch Wrecsam (Trafodion Bangor)
2005: Dehongli Enwau Lleoedd gyda golwg arbennig ar Faldwyn a’r Gororau (Trafodion Bangor)
2006: ‘Archif Melville Richards: a place-name database for Wales’ (yn Nomina 29)
2007: ‘Place-names in the landscape of north-east Wales’ (yn Essays presented to Maraget Gelling)
2007: Dictionary of the Place-Names of Wales (gyda Richard Morgan)

...yn ogystal â llu o nodiadau ac erthyglau byr

Grantiau

1999–2003: £56K AHRB (paratoi deunydd Dictionary of the Place-Names of Wales)
2001–2004: £244K AHRB (‘Computerisation of the Melville Richards place-name archive’)
2003: £4K Arolwg Ordnans (‘Glossary of Welsh place-name elements’) (gyda GR Jones)
2004–2007: £44K ‘Enwau Cymru: cronfa-ddata o ffurfiau safonol enwau lleoedd cyfoes Cymru’ (gyda Canolfan Bedwyr Prifysgol Bangor)

Anrhydeddau academaidd

2005–2007: Is-lywydd y Society for Names Studies in Britain and Ireland
2008–2011: Llywydd y Society for Name Studies in Britain and Ireland

Ymgynghorwr ar faterion enwau lleoedd i Fwrdd yr Iaith Gymraeg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Collins Road Atlas, Yr Arolwg Ordnans, Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Golygydd ymgynghorol i Oxford Names Companion (2002), Dictionary of American Family Names (2003), Oxford Dictionary of British Place Names (2003)

Darlledwr cyson (gan gynnwys cyfresi fel Yn Blwmp ac yn Blaen, Mewn Gair a Rhaglen Dei Tomos, gyda chyfres radio, teledu a gwefan yn 2007 fel ymgynghorwr a chyfrannwr)

Tudalennau Perthnasol

http://www.e-gymraeg.co.uk/enwaulleoedd/amr/