Yr Athro Jason Walford Davies BA PhD

Delwedd o Jason Walford Davies
Enw
Yr Athro Jason Walford Davies
Swydd
Uwch-ddarlithydd
E-bost
wes009@bangor.ac.uk
Ffôn
+44 (0) 1248  38 2240
Lleoliad
Ystafell 3, Coridor yr Athrawon

Cefndir

Brodor o Aberystwyth yw Dr Jason Walford Davies. Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Gyfun Penweddig yn y dref honno, a graddiodd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Bangor ym 1993. Fe’i hapwyntiwyd yr un flwyddyn i Ddarlithyddiaeth yn yr adran hon. Y mae bellach yn Uwch-ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg ac yn Gyd-gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil R. S. Thomas ym Mhrifysgol Bangor.

Yn sgil penodi R. S. Thomas (1913–2000) yn Athro er Anrhydedd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Bangor ym 1999, sefydlwyd Canolfan Ymchwil arbennig er mwyn cydnabod ei gyfraniad a hybu ymchwil ar ei waith. Y mae’r Ganolfan hon yn archif o holl ddeunydd cyhoeddedig R. S. Thomas, ynghyd â chasgliad digymar o gyfrolau beirniadol, ysgrifau, adolygiadau, cyfweliadau a deunydd clywedol yn ymwneud â’i waith. Ceir yn yr archif yn ogystal lawer iawn o ddeunydd anghasgledig ac anghyhoeddedig gan y bardd.

Y mae'r Ganolfan ar gael at ddefnydd ymchwilwyr ar ymweliad - rsthomas.bangor.ac.uk

Prif feysydd ymchwil Jason Walford Davies yw llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol a’r ugeinfed ganrif, a Llên Cymru yn Saesneg. Cyhoeddodd yn helaeth ar waith R. S. Thomas, ac ymhlith ei ymdriniaethau â’r bardd hwnnw y mae’r cyfrolau R. S. Thomas: Autobiographies (J. M. Dent: 1997) a Gororau’r Iaith: R. S. Thomas a’r Traddodiad Llenyddol Cymraeg (Gwasg Prifysgol Cymru: 2003) – monograff a osodwyd ar restr fer Llyfr y Flwyddyn Cyngor Celfyddydau Cymru/ Y Cyngor Llyfrau, 2004.

http://www.celfcymru.com/sioegelf/index.php?page=6c1491af&cat=21&lang=1

Ymddangosodd ei olygiad o lythyrau R. S. Thomas at y bardd a’r beirniad Raymond Garlick (gohebiaeth hanner canrif) yn 2009 (Gwasg Gomer).

Ef yw golygydd Gweledigaethau: Cyfrol Deyrnged Yr Athro Gwyn Thomas (Cyhoeddiadau Barddas: 2007), a chyd-olygydd Cof ac Arwydd: Ysgrifau Newydd ar Waldo Williams (Cyhoeddiadau Barddas: 2006) – cyfrolau sy’n cynnwys astudiaethau estynedig ganddo ar waith Waldo. Ar hyn o bryd y mae wrthi’n llunio cofiant i Waldo yn y gyfres ‘Dawn Dweud’ (Gwasg Prifysgol Cymru), a hefyd yn paratoi’r golygiad beirniadol diffiniol o’i gerddi ar gyfer Gwasg Gomer.

Yr oedd Jason Walford Davies yn un o feirniaid cystadleuaeth y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 2000 ac yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri a’r Cyffiniau 2005.

http://www.eisteddfod.org.uk/index.php?lang=CY;navId=138

Yn 2004 enillodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd â’i bryddest ‘Egni’, cerdd yn coffáu Streic y Glowyr 1984–5, ac y mae wrthi’n gweithio ar gasgliad o gerddi sydd i’w gyhoeddi’n fuan.

http://www.bbc.co.uk/cymru/eisteddfod2004/maes/jason.shtml

http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_3520000/newsid_3529200/3529210.stm

http://www.eisteddfod.org.uk/index.php?lang=CY;navId=108

www.bangor.ac.uk/news/Jason.php.cy?

http://www.cynghanedd.com/annedd/content/view/47/41/

Y mae’n cyfrannu’n gyson i raglenni radio a theledu ar y celfyddydau, ac ef oedd cyflwynydd cyfres Ffilmiau’r Bont ar gyfer S4C, Cymru a’r Chwyldro Diwydiannol (2006).

Dysgu

CXC1001: Beirniadaeth Lenyddol Ymarferol
CXC1016: Llenyddiaeth Gyfoes
CXC3001/ CXC2101: Canu Chwedl
CXC3102/ CXC2002: Dafydd ap Gwilym
CXC3007: Barddoniaeth Fodern
CXC3009: Traethawd Estynedig

Cyfrifoldebau

Cyd-gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil R. S. Thomas
Swyddog Arholiadau
Swyddog Ysgoloriaethau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Gororau’r Iaith: R. S. Thomas a’r Traddodiad Llenyddol Cymraeg (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2003), xii + 350.

http://www.bbc.co.uk/cymru/adloniant/llyfrau/adolygiadau/gororau.shtml

http://www.gwales.com/reviews/?isbn=9780708317990&tsid=10

R.S.Thomas: Letters to Raymond Garlick, 1951-1999 (Gwasg Gomer, 2009), 1vii + 206.

‘“Pa Wyrth Hen eu Perthynas?”: Waldo Williams a “Chymdeithasiad Geiriau”’, yn Jason Walford Davies a Damian Walford Davies (goln.), Cof ac Arwydd: Ysgrifau Newydd ar Waldo Williams (Cyhoeddiadau Barddas, 2006), 163–211 [tt.232].

‘Waldo Williams a “Buddugoliaeth yr Afonydd”’, yn Jason Walford Davies (gol.), Gweledigaethau: Cyfrol Deyrnged Yr Athro Gwyn Thomas (Cyhoeddiadau Barddas, 2007), 201-41 [tt.463].

R. S. Thomas: Autobiographies (London: J. M. Dent, 1997), xxxv + 192.

http://www.amazon.co.uk/Autobiographies-R-S-Thomas/dp/0460876392/sr=1-2/qid=1158613283/ref=sr_1_2/026-6057162-6733211?ie=UTF8&s=books

R. S. Thomas: ABC Neb (Caernarfon: Gwasg Gwynedd, 1995), 100.

http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780860741244&tsid=12

‘“Thick Ambush of Shadows”: Allusions to Welsh Literature in the Work of R. S. Thomas’, Welsh Writing in English: A Yearbook of Critical Essays, I (1995), 75–127.

‘“Gwisga’r Awen Liwiau Hynod”: “Y Llwynog” R. Williams Parry’, Llên Cymru, 23 (2000), 171–91.

‘“Hybu’r Galon Rhwng yr Esgyrn Crin”: Cywydd “Cysur Henaint” Guto’r Glyn’, Dwned, 6 (Hydref 2000), 95–126.

‘Egni’, yn J. Elwyn Hughes (gol.), Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Cymru Casnewydd a’r Cylch 2004 (Llandysul: Gwasg Gomer dros Lys yr Eisteddfod Genedlaethol, 2004), 22–7.

Enghreifftiau o waith Jason Walford Davies

Dyma rhai o enghreifftiau diweddar o waith Jason Walford Davies. Cliciwch ar y linciau isod: