Archif y mis

Mae Archif y Mis yn denu sylw myfyrwyr a staff at yr amrywiaeth o ddeunydd sydd ar gael yn yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig. Yn benodol, mae’r ffotograffau o Fangor yn y gorffennol yn hynod o boblogaidd ac wedi bod yn sbardun i sawl sgwrs ar dudalennau Facebook y Brifysgol.

Pob mis, mae eitem yn cael ei dewis ar gyfer y slot misol. Mae’r ddogfen yn cael ei sganio a’i rhoi ar y we ochr yn ochr â thestun yn egluro cefndir hanesyddol yr eitem.


Mawrth 2017

Bwydlen Cinio Dydd Gŵyl Dewi yn y British Hotel, Bangor yn 1921

Am flynyddoedd lawer roedd yn arferol ar Fawrth y 1af i hoelion wyth y Brifysgol ddathlu dydd gŵyl nawddsant Cymru gyda phryd o fwyd ysblennydd.

Dyma fwydlen hardd o wledd a gynhaliwyd ym 1921 yng Ngwesty Brythonaidd Bangor (British Hotel). Ymysg y gwahoddedigion roedd Syr John Morris-Jones a’i wraig, Y Parch Thomas Shankland, Lewis Valentine a’r Uwchgapten Wheldon.

Mae’r eirfa a ddefnyddir yn y fwydlen yn chwithig a chyntefig i’n clustiau ni heddiw :

Eog brwd (warm salmon)

Ais eidion (rib of beef)

Ceulfwyd  (jelly)

Afrlladennau (wafer biscuits)

 

Cliciwch ar y dolennau isod i weld y dogfennau sydd wedi ymddangos fel "Archif y Mis" yn y gorffennol.

2017
Ionawr
Mawrth
Ebrill
Mai
Mehefin
Gorffennaf
Awst
Medi
Hydref
Tachwedd
Rhagfyr

 

2016
-

 

2015
-

 

2014