Tirlun gyda llyn a mynyddoedd.

Gwyddor yr Amgylchedd

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Gwyddor yr Amgylchedd

Pam astudio Gwyddor yr Amgylchedd?

  • Y 30 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Addysg Gwyddor yr Amgylchedd (Times/Sunday Times Good University Guide 2018)

  • 100% am foddhad myfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2017

  • Gwobr Aur am Ansawdd Addysgu yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF 2017)

  • Gorsaf ymchwil 252 hectar

  • Gardd fotaneg 18 hectar

  • Caiff llawer o'r graddau eu hachredu gan Sefydliad Gwyddorau'r Amgylchedd. Cyfradd boddhad o 96% ar gyfer ein rhaglenni gradd Gwyddor yr Amgylchedd

Cyfleoedd Gyrfa mewn Gwyddor yr Amgylchedd

Mae sylfaen eang y radd gwyddor yr amgylchedd yn rhoi cryn hyblygrwydd o ran cyfleoedd gyrfa. Gallwch ddisgwyl cael gwaith mewn sefydliadau diwydiannol, asiantaethau cynghori, llywodraeth leol ac ym maes ymchwil a datblygu, yn Ewrop a thu hwnt. Hefyd mae’r cwrs yn sylfaen dda ar gyfer dysgu a gwaith yn y cyfryngau.  Fe allech ystyried astudio’n ôl-radd, e.e. cwrs MSc proffesiynol, neu ymchwil yn arwain at PhD.

Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor

Ein Hymchwil o fewn Gwyddor yr Amgylchedd

Mae Prifysgol Bangor wedi bod ar y blaen ym maes ymchwil yng ngwyddorau'r amgylchedd ers degawdau. Mae amrywiaeth diddordebau ac arbenigedd staff yn golygu bod ein hymchwil yn helpu i ddarparu atebion i broblemau damcaniaethol a chymhwysol sylfaenol yng ngwyddorau'r amgylchedd, yn ogystal â chyfarwyddo ein haddysgu.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?