Tirlun gyda llyn a mynyddoedd.

Gwyddor yr Amgylchedd

1af yn y DU am effaith ein Hymchwil (REF 2021)

 

Darganfyddwch ein Cyrsiau Israddedig

Pam astudio Gwyddor yr Amgylchedd?

  • Y 30 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Addysg Gwyddor yr Amgylchedd (Times/Sunday Times Good University Guide 2018)

  • 100% am foddhad myfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2017

  • Gwobr Aur am Ansawdd Addysgu yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF 2017)

  • Gorsaf ymchwil 252 hectar

  • Gardd fotaneg 18 hectar

  • Caiff llawer o'r graddau eu hachredu gan Sefydliad Gwyddorau'r Amgylchedd. Cyfradd boddhad o 96% ar gyfer ein rhaglenni gradd Gwyddor yr Amgylchedd

Sir David Attenborough

Gradd er Anrhydedd Syr David Attenborough

"Mae gan Brifysgol Bangor enw rhagorol ym maes astudio gwyddorau'r amgylchedd a'r môr. Mae arnom angen pobol efo'r arbenigaeth a'r sgiliau ymchwil hollbwysig i geisio datrys problemau'r byd."

Mae'r addysgu a'r cyrsiau y mae Bangor yn eu cynnig heb eu hail.

Steve Backshall,  Darlithydd er Anrhydedd ac un o dîm addysgu Prifysgol Bangor; naturiaethwr, fforiwr a chyflwynydd

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol.

Sgwrsiwch efo'n myfyrwyr

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

  • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr llwyddiannus y pwnc hwn ym Mangor? 
  • Beth allai wneud i baratoi at astudio'r pwnc hwn ym Mangor? 
  • Sut ydw i yn gwybod mai'r pwnc hwn ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

 

1af

yn y DU am effaith ein Hymchwil

REF 2021

Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor

Ein Hymchwil o fewn Gwyddor yr Amgylchedd

Mae Prifysgol Bangor wedi bod ar y blaen ym maes ymchwil yng ngwyddorau'r amgylchedd ers degawdau. Mae amrywiaeth diddordebau ac arbenigedd staff yn golygu bod ein hymchwil yn helpu i ddarparu atebion i broblemau damcaniaethol a chymhwysol sylfaenol yng ngwyddorau'r amgylchedd, yn ogystal â chyfarwyddo ein haddysgu.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?