Broga yn dal gafael ar laswellt

Sŵoleg

Darganfyddwch ein Cyrsiau Israddedig

Pam Astudio Sŵoleg?

Mae Prifysgol Bangor yn swatio rhwng y mynyddoedd a'r môr ac felly dyma'r dewis amlwg i unrhyw un sydd eisiau astudio Sŵoleg gan fod ein lleoliad yn darparu'r labordy naturiol gorau yn y Deyrnas Unedig. Does dim rhaid i'n myfyrwyr deithio i ymweld â safleoedd maes pwysig ac amrywiol yn ystod eu cwrs - maent ar garreg ein drws. Taith o ychydig funudau yn unig yw godre mynyddoedd Eryri a glannau Môn.

Trwy gydol eich gradd byddwch yn elwa o fod yn agos at amrywiaeth mor eithriadol o gynefinoedd tir, môr a dŵr croyw.

Mae Prifysgol Bangor hefyd yn eithaf unigryw am fod gennym amgueddfa astudiaethau natur ein hunain, gardd fotaneg, acwaria dŵr croyw a dŵr môr, casgliad o nadroedd gwenwynig, labordy pridd tanddaearol mwyaf Ewrop, adardai, llong ymchwil, a fferm ymchwil weithredol - ac mae pob un ohonynt yn cael eu defnyddio'n gyson at ddibenion addysgu ac ymchwil.

Ein Hymchwil o fewn Sŵoleg

Mae darlithwyr ac ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor yn gwneud ymchwil i nifer fawr o feysydd sŵolegol, ac mae'r gwaith hwnnw yn mynd â nhw i bob cwr o'r byd. Rydym yn annog myfyrwyr i ymwneud â nifer o'r projectau hyn ac i fanteisio ar y cyfleusterau blaengar sydd ar gael yma. Mae gennym sylfaen ymchwil helaeth a thrwyadl sy'n cynnwys  ecoleg foleciwlaidd, biogeocemeg a gwyddor planhigion, ffisioleg, ymddygiad a chadwraeth anifeiliaid. microbioleg, parasitoleg a biotechnoleg, geneteg pysgodfeydd, DNA hynafol, bioleg esblygiadol a chadwraeth, biogeocemeg, biohydrofeteleg, biocemeg cynnyrch planhigion a ffisioleg straen (planhigion), biogeocemeg gwlypdiroedd, niwroffisioleg anifeiliaid cramennog, niwroffisioleg anifeiliaid cramennog, ymatebion anifeiliaid i straen a microbioleg gymhwysol.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?