Arbrofi prydau a dail petri

Bioleg

Darganfyddwch ein Cyrsiau Israddedig

Pam Astudio Bioleg?

Cewch eich dysgu gan staff o'r Ysgol Gwyddorau Naturiol sy'n arbenigwyr yn eu maes. Mae ein myfyrwyr yn mwynhau bod yma ac rydym yn ymfalchïo yn ansawdd y dysgu a'r gofal bugeiliol a gynigiwn. Mae gennym draddodiad hir o ddysgu ac ymchwil ym maes gwyddorau biolegol. Mae ymchwil a gyflwynwyd gan ein staff wedi ei gydnabod ymhlith yr 20 uchaf yn y DU (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, 2014). 

Mae gennym adnoddau rhagorol ar y campws ar gyfer astudio fflora a ffawna, sy'n cynnwys ein hamgueddfa hanes natur ein hunain, gardd fotaneg, acwaria dŵr croyw a morol, casgliad o nadroedd gwenwynig, labordy pridd tanddaearol mwyaf Ewrop, adardai, llong ymchwil sy'n mynd dros y môr, a fferm ymchwil weithredol - y mae pob un ohonynt yn cael eu defnyddio'n gyson at ddibenion dysgu ac ymchwilio. 

Yn eich ail flwyddyn, gallwch ddewis astudio mewn prifysgol yn yr Unol Daleithiau am y flwyddyn gyfan neu ran ohoni. 

Ein Hymchwil o fewn Bioleg

Rydym yn cefnogi ymchwil helaeth a thrylwyr ym maes gwyddorau biolegol, yn cynnwys ecoleg foleciwlaiddbiogeocemeg a gwyddor planhigion ffisioleg, ymddygiad a chadwraeth anifeiliaid microbioleg, parasitoleg a biotechnoleg geneteg pysgodfeydd, DNA hynafol, bioleg esblygiadol a chadwraeth, biogeocemeg, biohydrofeteleg, biogemeg cynnyrch planhigion, ffisioleg straen (planhigion), biogeocemeg gwlypdiroedd, niwroffisioleg anifeiliaid cramennog, ymatebion anifeiliaid i straen a microbioleg gymhwysol.

Rydym yn derbyn cefnogaeth ariannol sylweddol gan y cynghorau ymchwil, elusennau, adrannau'r llywodraeth, y Comisiwn Ewropeaidd a diwydiannau ym Mhrydain a thramor. Mae ein sylfaen ôl-ddoethurol yn cael ei chryfhau gan gymrodoriaethau a noddir yn unigol gan yr NERC a'r CE (e.e. Marie-Curie). Mae ein diddordebau amrywiol yn hwyluso cyfnewid syniadau a thechnegau rhyngddisgyblaethol ac yn hyrwyddo cydweithredu yma ym Mangor a chyda cydweithwyr mewn sefydliadau a diwydiannau eraill, yn y DU a thramor.  

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?