Arbrofi prydau a dail petri

Bioleg

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Bioleg

Pam Astudio Bioleg?

Cewch eich dysgu gan staff o'r Ysgol Gwyddorau Naturiol sy'n arbenigwyr yn eu maes. Mae ein myfyrwyr yn mwynhau bod yma ac rydym yn ymfalchïo yn ansawdd y dysgu a'r gofal bugeiliol a gynigiwn. Mae gennym draddodiad hir o ddysgu ac ymchwil ym maes gwyddorau biolegol. Mae ymchwil a gyflwynwyd gan ein staff wedi ei gydnabod ymhlith yr 20 uchaf yn y DU (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, 2014). 

Mae gennym adnoddau rhagorol ar y campws ar gyfer astudio fflora a ffawna, sy'n cynnwys ein hamgueddfa hanes natur ein hunain, gardd fotaneg, acwaria dŵr croyw a morol, casgliad o nadroedd gwenwynig, labordy pridd tanddaearol mwyaf Ewrop, adardai, llong ymchwil sy'n mynd dros y môr, a fferm ymchwil weithredol - y mae pob un ohonynt yn cael eu defnyddio'n gyson at ddibenion dysgu ac ymchwilio. 

Yn eich ail flwyddyn, gallwch ddewis astudio mewn prifysgol yn yr Unol Daleithiau am y flwyddyn gyfan neu ran ohoni. 

Cyfleoedd Gyrfa o fewn Bioleg

Fel myfyriwr graddedig, bydd gennych amrywiaeth eang o opsiynau gyrfa, gan gynnwys gyrfaoedd y mae gradd gwyddorau biolegol yn hanfodol ar eu cyfer, ac eraill y bydd y radd yn sylfaen ddefnyddiol ar eu cyfer.  

Mae biolegwyr yn dilyn amrywiaeth o yrfaoedd o fod yn ymgynghorwyr amgylcheddol i weithio ym maes ymchwil a datblygu, y gwasanaeth iechyd ac addysg bellach. 

Hefyd, ceir gyrfaoedd sy'n agored i raddedigion ac ôl-raddedigion o unrhyw ddisgyblaeth. Mae'r rhain yn cynnwys, er enghraifft, gyrfaoedd mewn hyfforddiant rheoli, cyfrifeg, addysgu, nyrsio, gwaith cymdeithasol, yr heddlu a'r lluoedd arfog. Mae cyflogwyr fel arfer yn chwilio am sgiliau cyffredinol neu drosglwyddadwy, ac mae gradd gwyddorau biolegol yn gyfuniad unigryw o'r rhain. Dysgwch fwy ar dudalennau 'Gyrfaoedd i'n graddedigion' yr ysgol. 

Ein Hymchwil o fewn Bioleg

Rydym yn cefnogi ymchwil helaeth a thrylwyr ym maes gwyddorau biolegol, yn cynnwys ecoleg foleciwlaiddbiogeocemeg a gwyddor planhigion ffisioleg, ymddygiad a chadwraeth anifeiliaid microbioleg, parasitoleg a biotechnoleg geneteg pysgodfeydd, DNA hynafol, bioleg esblygiadol a chadwraeth, biogeocemeg, biohydrofeteleg, biogemeg cynnyrch planhigion, ffisioleg straen (planhigion), biogeocemeg gwlypdiroedd, niwroffisioleg anifeiliaid cramennog, ymatebion anifeiliaid i straen a microbioleg gymhwysol.

Rydym yn derbyn cefnogaeth ariannol sylweddol gan y cynghorau ymchwil, elusennau, adrannau'r llywodraeth, y Comisiwn Ewropeaidd a diwydiannau ym Mhrydain a thramor. Mae ein sylfaen ôl-ddoethurol yn cael ei chryfhau gan gymrodoriaethau a noddir yn unigol gan yr NERC a'r CE (e.e. Marie-Curie). Mae ein diddordebau amrywiol yn hwyluso cyfnewid syniadau a thechnegau rhyngddisgyblaethol ac yn hyrwyddo cydweithredu yma ym Mangor a chyda cydweithwyr mewn sefydliadau a diwydiannau eraill, yn y DU a thramor.  

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?