Meddyg dan hyfforddiant yn siarad â'r claf

Meddygaeth: Gogledd Cymru MBBCh Israddedig - Mynediad: Medi 2022/23 & Medi 2023/24

Manylion y Cwrs

 • Mis Dechrau Medi
 • Cod UCAS A102
 • Cymhwyster MBBCh
 • Hyd 4 blynedd
 • Blwyddyn Lleoliad Nac oes
 • Blwyddyn Profiad Rhyngwladol Nac oes
 • Modd Astudio

  Llawn amser

 • Lleoliad

  Bangor

Myfyrwyr meddygaeth mewn seminar

Darllen mwy: Meddygaeth i Raddedigion

Cyflwynir y darpariaeth Meddygaeth i Raddedigion mewn partneriaeth rhwng yr Ysgol Gwyddorau Meddygol ym Mhrifysgol Bangor ac Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd. Byddwch yn manteisio ar y cryfderau presennol a geir ym mhrifysgolion Caerdydd a Bangor, sy'n cynnwys addysg feddygol, addysg ymarferwyr iechyd, ymgysylltu cymunedol, a darpariaeth cyfrwng Cymraeg.  

Astudio sleidiau gyda microsgop.

Darllen mwy: Gwyddorau Meddygol

Mae Gwyddoniaeth Feddygol yn ymdrin â llawer o bynciau sy'n adeiladu ar sylfaen bioleg sylfaenol ac yn cynnwys meysydd arbenigedd fel Anatomeg, Ffisioleg, Patholeg, Biocemeg, Microbioleg, Bioleg foleciwlaidd, a Geneteg. Mae ein graddau yn y Gwyddorau Meddygol yn seiliedig ar ymarfer meddygol modern ac fel un o'n graddedigion, bydd gennych y sgiliau i ddilyn amrywiaeth o lwybrau at yrfa clinigol, meddygol a gofal iechyd.

Banner i hyrwyddo Dyddiau Agored yn cynnwys 5 sleid yn dangos llun o'r fyfyrwyr mewn dosbarth, myfyrwyr yn sgwrsio, myfyrwyr yn cerdded mewn coedwig.

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?