Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Astudiaeth Ôl-radd:

Dewch i ymuno â ni!

Mae gan yr Ysgol gymuned fywiog a chynyddol o ôl-raddedigion yn ein holl feysydd o arbenigedd ymchwil. Mae ein myfyrwyr yn gweithio mewn awyrgylch cartrefol a chynhaliol, dan arweiniad ymchwilwyr profiadol â hanes llwyddiannus o oruchwylio ôl-raddedigion ac o ddenu cyllid ôl-radd. Os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn Astudiaethau Ôl-radd yn y lle cyntaf, weler ein gyrsiau neu cysylltwch â ni.

Ein Hamgylchedd Ymchwil

Yn ogystal â chael eu dynodi i dîm o oruchwylwyr yn eu maes astudiaeth hwy, mae myfyrwyr ôl-raddedig yn cael sicrwydd o fynediad llawn at gyfleusterau cyfrifiadurol pwrpasol sydd wedi’u lleoli yn yr Ysgol, yn ogystal ag at ddarpariaeth ac adnoddau Llyfrgell, yn cynnwys ein llyfrgell ffilmiau. Byddwch yn aelod o Ysgol Graddedigion y Coleg , a chewch gyfle i gael budd o’i digwyddiadau a’i hadnoddau, yn cynnwys seminarau datblygu pwrpasol, darlithoedd cyhoeddus, grwpiau darllen ôl-radd a digwyddiadau cymdeithasol.

Trosolwg: Cyrsiau Ôl-radd Hyfforddedig

 

Gradd   Maes pwnc

Astudiaethau Cyfieithu MA

Ieithoedd a Diwylliannau Modern

Ieithoedd a Diwylliannau Ewropeaidd MA

Ieithoedd a Diwylliannau Modern
Arthurian Literature MA Llenyddiaeth Saesneg
Creative Writing MA English Literature; Ysgrifennu Creadigol
English Literature MA Llenyddiaeth Saesneg
Literatures of Wales MA Llenyddiaeth Saesneg
Medieval Studies MA Llenyddiaeth Saesneg; Cymraeg; Hanes
Applied Linguistics for TEFL MA Ieithyddiaeth
Bilingualism MA Ieithyddiaeth
Linguistics MA Ieithyddiaeth
Language Acquisition and Development MSc Ieithyddiaeth; Iaith Saesneg

 

Trosolwg ar Raglenni Ymchwil

Gradd Maes Pwnc

MPhil mewn Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg neu Astudiaethau Cyfieithu.

Ieithoedd a Diwylliannau Modern
MPhil Creative & Critical Writing Llenyddiaeth Saesneg; Ysgrifennu Creadigol
MPhil English Literature Llenyddiaeth Saesneg
MPhil Bilingualism Ieithyddiaeth
MPhil Linguistics Ieithyddiaeth

PhD imewn Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg neu Astudiaethau Cyfieithu.

Ieithoedd a Diwylliannau Modern

PhD trwy Ymarfer mewn Astudiaethau Cyfieithu

Ieithoedd a Diwylliannau Modern
PhD Creative & Critical Writing Llenyddiaeth Saesneg; Ysgrifennu Creadigol
PhD English Literature Llenyddiaeth Saesneg
PhD Bilingualism Ieithyddiaeth
PhD Linguistics Ieithyddiaeth

 

Dysgwch fwy am ein cyrsiau Ôl-radd.