Y Profiad o Addoli

Cliciwch yma i lawrlwytho gwybodaeth am y cyrsiau byr yng Ngholeg Sarum. I archebu eich lle, ebostiwchl experienceofworship@bangor.ac.uk

Mae ‘Y profiad o addoli mewn eglwys gadeiriol ac eglwys blwyf ganoloesol ddiweddar’ yn brif broject ymchwil cyffrous ac arloesol o fewn rhaglen AHRC/ESRC ar y cyd ar Grefydd a Chymdeithas.

Gyda grant o £349,606, a than arweiniad Yr Athro John Harper o’r Ysgol Cerddoriaeth, mae’r project hwn, sydd â phwyslais ar ymarfer, yn para am 3 blynedd, o Ragfyr 2009 hyd at Dachwedd 2012, ac wedi’i ysbrydoli gan un o themâu dynodedig y rhaglen ar Grefydd a Chymdeithas, gan ganolbwyntio ar destunau, defodau, lleoedd a gwrthrychau.

Mae’r project yn archwilio’r math o brofiad a gâi pobl wrth addoli tua diwedd yr oesoedd canol, a’r modd y gallwn gysylltu ein profiad presennol o ymweld ag eglwysi cadeiriol ac eglwysi sy’n dal i sefyll, o fewn y testunau, yr arteffactau a’r gerddoriaeth a ddefnyddid ar un adeg o’u mewn.