Cynhyrchion Projectau

Ceir chwe phrif gategori o gynnyrch.

1.   Testunau Gwreiddiol
2.   Testunau Eilaidd
3.   Recordiadau clyweledol o’r perfformiadau hanesyddol, gyda sgriptiau perfformio
4.   Recordiadau clyweledol o litwrgi fodern, gan ddefnyddio adeilad a cherddoriaeth ganoloesol
5.   Arteffactau
6.   Effaith ehangach (yn cynnwys darlithoedd cyhoeddus ac adnoddau addysgol)