Cwrdd â’r tîm ymchwil

Yr Athro John Harper, Prif Ymchwilydd

Mae’r Athro John Harper yn Athro Ymchwil mewn Cerddoriaeth a Litwrgi ac yn Gyfarwyddwr ar y Ganolfan Ryngwladol ar Astudiaethau Cerddoriaeth Gysegredig. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Emeritws ar Ysgol Frenhinol Cerddoriaeth Eglwysig. Mae ganddo brofiad eang o gerddoriaeth a litwrgi fel ymarferydd (Eglwys Gadeiriol St Chad, Birmingham, Priordy Edington, Coleg Magdalen, Rhydychen), a bu’n gwasanaethu am saith mlynedd fel aelod ymgynghorol o Gomisiwn Litwrgaidd Eglwys Loegr. Ef yw awdur y llyfr safonol, The Forms and Orders of Western Liturgy from the 10th to the 18th century.

Dr Sally Harper, Cyd-Ymchwilydd

Mae Dr Sally Harper yn Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Cerddoriaeth sydd wedi ymchwilio a chyhoeddi’n eang ar gerddoriaeth ganoloesol a modern cynnar o Gymru, ac ar litwrgi ganoloesol. Mae cyhoeddiadau’n cynnwys monograff ar litwrgi Fenedictaidd Seisnig ganoloesol (1994), penodau ar Lyfr Esgobol Bangor a’r ‘Penpont Antiphoner’ yn Music in Welsh Culture before 1650 (2007), ac astudiaeth gychwynnol fanwl ar Lyfr Esgobol Bangor (Hanes Cerddoriaeth Cymru, 1997). Mae’n gyd-gyfarwyddwr ar Broject Llyfr Esgobol Bangor. Mae hi hefyd wedi cyfrannu at we-broject dafyddapgwilym.net  gan AHRC, ac wedi arwain project ymchwil cysylltiedig gan AHRC ar berfformiad barddoniaeth werinol ganoloesol yng Nghymru, Iwerddon a’r Alban (http://projects.beyondtext.ac.uk/vernacularpoetry).

Dr Paul Barnwell, Ymchwilydd

Mae Paul Barnwell yn Gymrawd yng Ngholeg Kellogg, Rhydychen, yn Ddarlithydd Prifysgol yn yr Amgylchedd Hanesyddol, ac yn Gyfarwyddwr Astudiaethau ar raglenni’r Adran Addysg Barhaol ym meysydd yr amgylchedd hanesyddol a hanes pensaernïol. Ac yntau’n gyn-Bennaeth ar Bolisi Ymchwil Wledig Ganoloesol a Diweddarach,  yr Adran Strategaeth Ymchwil a Safonau, yn English Heritage, mae hefyd yn gyn-Lywydd y Grŵp Pensaernïaeth Werin, a bu’n Gymrawd Gwadd Er Anrhydedd yn yr Adran Hanes ym Mhrifysgol Efrog.

Dr Katharine Olson, Ymchwilydd

Tan yn ddiweddar, roedd Katharine Olson yn Gymrawd Ôl-ddoethurol Er Anrhydedd ym Mhrifysgol Harvard ac yn Ddeiliad Ysgoloriaeth Syr John Rhys mewn Astudiaethau Celtaidd, Coleg yr Iesu, Rhydychen, cyn cael ei benodi’n Gymrawd Ôl-ddoethurol yr Academi Brydeinig mewn Hanes Canoloesol a Modern Cynnar ym Mhrifysgol Bangor yn 2008.

Ms Judith Aveling, Myfyrwraig Ddoethurol

Cwblhaodd Judith Aveling ei gradd gyntaf mewn Ieithoedd Modern a Chanoloesol yn Peterhouse, Caergrawnt, ac mae ganddi radd Meistr mewn Astudiaethau Slafonig ac Ewropeaidd Dwyreiniol o Brifysgol Llundain, ac mewn Diwinyddiaeth a Astudiaethau Crefyddol o Brifysgolion Liverpool Hope a Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan.

Grŵp Ymchwil Ryngddisgyblaethol