Cerddoriaeth Boblogaidd Gyfoes yng Nghymru

Ers ei chynhadledd gyntaf un ym 1994, mae CUACC wedi darparu llwyfan yn gyson ar gyfer dadleuon rhyngddisgyblaethol ac academaidd difrifol ynglŷn ag ystyron cymdeithasol, gwleidyddol, diwylliannol, testunol a cherddorol cerddoriaeth boblogaidd yng Nghymru yn gyffredinol, ac yn benodol o ran canu poblogaidd yn y Gymraeg.  Mae cyfraniadau gan ysgolheigion blaenllaw yn y maes hwn wedi ymddangos ymron pob rhifyn o gylchgrawn y Ganolfan, sef Hanes Cerddoriaeth Cymru / Welsh Music History, gan amrywio o ddadansoddiadau testunol o ganeuon poblogaidd, neu astudiaethau cymdeithasol a diwylliannol ar gymunedau ‘pop’, oddi mewn i Gymru a'r tu hwnt, hyd at ddatblygiad genres penodol, a’u heffaith ar ddiwylliant cyfoes, megis reggae, hip-hop a cherddoriaeth rap. Bu amrywiaeth y deunydd a’r ymdriniaeth bynciol yn amlwg unwaith eto yng nghynhadledd ddiweddaraf CUACC (2007), pryd y cafwyd papurau yn ymdrin â themâu cysylltiedig â Sefyllfäaeth yn y Manic Street Preachers, Cymysgu codau yn Catatonia, brand Karl Jenkins o finimaliaeth aml-gyfrwng, a Samba yng Nghymru.

Mae Dr Pwyll ap Siôn wedi ysgrifennu’n helaeth o fewn y maes pwysig hwn, a bydd penodiad diweddar Dr Craig Owen Jones yn gymrawd cyfrwng Cymraeg ôl-ddoethurol o fewn yr Ysgol Cerddoriaeth yn gwella a datblygu arbenigedd ymhellach.